Poziv na javnu raspravu

Objavljeno: 24.06.2022. 07:43 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo kapitalnih investicija upućuje

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br. 08/09 i 73/19), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, Predlog Dopune plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Predlog Dopune ovog plana dostave Ministarstvu kapitalnih investicija u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, 020 482 218 ili na e-mail: primjedbe.koncesije@mki.gov.me.

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Predloga Dopune plana davanja koncesija unaprijedio prije donošenja od strane Vlade Crne Gore.

Javna rasprava o Predlogu Dopune plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu, trajaće u periodu od 24. juna 2022.godine do 25. jula 2022. godine.

Predlog Dopune plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?