Poziv na javnu raspravu o nacrtu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići za izgradnju male hidroelektrane

Objavljeno: 05.10.2021. 05:38

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu nacrt koncesionog akta i nacrt ugovora o koncesiji:

  • Nacrt koncesionog akta za davanje koncesije za  korišćenje vode iz akumulacije Otilovići za izgradnju male hidroelektrane
  • Nacrt ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije

Ovim putem Ministarstvo kapitalnih investicija upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrte predmetnih akata dostave Ministarstvu kapitalnih investicija u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46 ili e-mail: koncesije.otilovici@mki.gov.me

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti kako bi se nacrti predmetnih akata unaprijedili prije usvajanja od strane Vlade Crne Gore.

Usled aktuelne epidemiološke situacije u zemlji, poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja, cijenimo opravdanim da javna rasprava nema organizovan okrugli sto, a period njenog trajanja definišemo u roku od 15 dana, koji se može i produžiti ukoliko od zainteresovane javnosti dobijemo takav zahtjev.

Javna rasprava će trajati od 05.10.2021. godine zaključno sa 19.10. 2021. godine.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 05.10.2021.
Rok za prijavu: 19.10.2021.
Naziv:Poziv na javnu raspravu o nacrtu koncesionog akta za davanje koncesije za korišćenje vode iz akumulacije Otilovići
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?