Poziv za Javnu raspravu

Objavljeno: 23.02.2023. 13:02 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte koncesionih akata:

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu “Kaludar“, Opština Petnjica - kliknite ovdje za preuzimanje

Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu „Presjeka“, Prijestonica Cetinje - kliknite ovdje za preuzimanje

Ovim putem Ministarstvo kapitalnih investicija upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrte predmetnih koncesionih akata dostave Ministarstvu kapitalnih investicija u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46 ili e-mail: primjedbe.koncesije@mki.gov.me 

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti kako bi se nacrti predmetnih koncesionih akata unaprijedili prije usvajanja od strane Vlade Crne Gore.

Javna rasprava će trajati u periodu od 23.02.2023. godine do 15.03.2023. godine.

Direktorat za geologiju i rudarstvo.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?