Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji

Objavljeno: 10.06.2022. 09:42 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija je, na osnovu člana 21 Zakona o koncesijama (“Sl. list CG”, br. 08/09 i 73/19), u dnevnom listu ‘’Dan’’, dana 10.06.2022. godine, objavilo Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, Opština Andrijevica.

Davanje koncesija se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama i Uredbom o bližem načinu sprovođenja postupka javnog nadmetanja u otvorenom i dvostepenom postupku davanja koncesija („Službeni list Crne Gore“, broj 67/09).

Predmet koncesije su detaljna geološka istraživanja i eksploatacija nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, Opština Andrijevica.

Ministarstvo kapitalnih investicija poziva zainteresovana lica da se prijave na objavljeni javni oglas. Sve informacije o podnošenju ponuda mogu se pronaći u dijelu tenderske dokumentacije: Prilog 5- Uputstvo za podnošenje ponuda.

Dokumenta

dokumentacija za Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, opština Andrijevica
dokumentacija za Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, opština Andrijevica
dokumentacija za Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta “Žoljevica”, opština Andrijevica
Verzija 1.0 Objavljeno: 10.06.2022. 09:39
Preuzmi zip 8 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?