POZIV ZA PRVO POSTAVLJENJE SUDSKIH VJEŠTAKA

Objavljeno: 09.03.2022. 09:31 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima (“Službeni list CG”, broj 54/16), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

POZIV

ZA PRVO POSTAVLJENJE SUDSKIH VJEŠTAKA

iz sljedećih oblasti vještačenja:

- medicinske struke (sudske medicine, patološke, hirurške, neurološke, neuropsihijatrijske, endokrinološke, epidemološke, pulmološke, psihijatrijske, psihološke, otorinolaringološke, medicine rada, ginekološke, opšte medicine, urološke, oftamološke, stomatološke, neurohirurške, traumatološke, ortopedske, pedijatrijske, estetske i rekonstruktivne, kardiovaskelarne, akušerske, internističke i dr.);

- građevinske struke (saobraćajni, konstruktivni, hidro, komunalno-urbanistički);

- arhitektonske struke (urbanizam, projektovanje, enterijer, eksterijer, pejzažna arhitektura);

- geografske stuke (prostorni planer);

- elektro struke (energetika, elektronika);

- mašinske struke (avio, željeznički i drumski saobraćaj, konstruktivni, proizvodno-procesni, šumarski, mehanizacija);

- tekstilne struke;

- metalurško-rudarsko-geološke i seizmetičke struke;

- geodetske struke;

- poljoprivredne i šumarske struke;

- veterinarske struke;

- ekonomske struke;

- zaštite na radu i protivpožarne struke (eksplozije i pirotehnika);

- brodograđevinske, pomorsko saobraćajne i pomorsko-privredne struke;

- poštansko-telegrafske struke;

- grafološko-grafoskopske struke;

- arheološke struke;

- istorije umjetnosti;

- likovne i primijenjene umjetnosti;

- grafički dizajn (fotografija);

- toksikološke struke;

- kinološke struke;

- tehnološke struke;

- geometrijske struke;

- informaciono-tehničke struke;

- arhivističke struke;

- balističke struke;

- forenzičke genetike;

- fizičko-hemijske struke;

- biološke struke;

- hemijske struke;

- hidroliške struke;

- daktiloskopske struke;

- ekološke struke i zaštitu životne sredine;

- trasologije;

- saobraćajne struke (drumski, avio, željeznički i pomorski saobraćaj);

- poštansko-telegrafske struke;

- iz oblasti autorskih prava;

- telekomunikacije;

- zanatske struke (zlatari, juveliri, kamenoresci i dr.);

- aktuarske struke i

- za druge oblasti vještačenja.

Kandidat koji se prijavljuje za prvo postavljenje za sudskog vještaka uz prijavu u kojoj se navodi ime, prezime, datum i mjesto rođenja, zvanje kandidata za vještaka, kao i podatke o radnom iskustvu i oblast vještačenja, dostavlja:

• uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);

• uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;

• dokaz o visokom, odnosno srednjem obrazovanju, u skladu sa članom 6 stav 2 Zakona o sudskim vještacima i

• dokaz o radnom iskustvu, u skladu sa članom 6 stav 1 Zakona o sudskim vještacima.

Kandidat podnosi prijavu za prvo postavljanje za vještaka za određenu oblast vještačenja Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vuka Karadžića 3, Podgorica, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Provjera stručnog znanja i praktičnog iskustva, za lica koja se prvi put postavljaju za vještake vrši se u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima i Pravilnikom o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja. Troškove provjere stručnog znanja i praktičnih iskustava u skladu sa zakonom snosi kandidat za vještaka. Troškovi iznose 90% prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prvom mjesecu kalendarske godine u kojoj se vrši provjera stručnog znanja i praktičnih iskustava.

Kontakt tel: 020/407-505

Broj: 02-109/22-2424

Podgorica, 9. marta 2022.godine

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?