Poziv za učešće u 50. Međunarodnoj dječijoj izložbi lijepih umjetnosti Lidice 2022

Objavljeno: 31.12.2021. 13:13 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

50. Međunarodna dječija izložba lijepih umjetnosti „Lidice 2022“ (ICEFA) namijenjena je svoj djeci uzrasta od 4 do 16 godina koji mogu učestvovati kao pojedinci ili kao predstavnici obrazovnih ustanova ili likovnih sekcija. Za djecu sa posebnim potrebama ne postoji starosna granica.

Ovo takmičenje je prvi put organizovano 1967. godine u sjećanje na djecu žrtve iz češkog sela Lidice, koji su ubijeni od strane njemačkih nacista, kao i svoj djeci koja su poginula u ratu. Takmičenje je dobilo međunarodne dimenzije 1973. godine kada su pored djece iz Republike Češke učestvovala i djeca iz cijelog svijeta.

Glavni organizator takmičenja je Lidice Memorijal institut, uz podršku Ministarstva kulture Češke Republike, Ministarstva prosvjete, mladih i sporta Republike Češke, Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike, Češke komisije za UNESCO i čeških centara.

Tema za 2022. godinu: MUZEJ 

U muzejima, ljudi uče o svjetskom diverzitetu i zajedničkoj istoriji. Vaši radovi mogu biti inspirisani:

Različitim zbirkama koje se sakupljaju, čuvaju, proučavaju i izlažu u muzejima. Među njima se može naći svašta: minerali, skeleti dinosaurusa ili čak tehnički izumi, ali se u muzejima može naučiti i o nematerijalnom naslijeđu. Još jedna inspiracija mogu biti galerije i muzeji umjetnosti sa poznatim umjetničkim djelima. Muzeji su često lijepe zgrade, ali im ponekad nije potreban ni krov – širom svijeta,  muzeji na otvorenom pokazuju ljudima tradicije predaka i ljepotu pejzaža u kojem su rasli. Botaničke i zoološke bašte su takođe posebne vrste muzeja.

Muzej je kao živi organizam sa sopstvenom strukturom: mnogi ljudi učestvuju u njegovom svakodnevnom životu. Naučnici i istoričari, čuvari, arhivari, čuvari muzejske građe… i naravno posjetioci.

A ako u vašoj blizini nema muzeja, možda imate svoje kolekcije ličnog blaga.

Kakav bi bio muzej vaših snova?

Šta biste željeli da pokažete budućim generacijama ili nekom iz daleke zemlje?

Šta bi se desilo kada bi muzejski eksponati odjednom oživjeli?

Kako bi izgledao muzej vašeg života ili vaše porodice?


Umjetničke tehnike:

Crtanje, slikanje
Izrada printa
Fotografija
Kombinovani mediji
Film/animacija
Umjetnički predmeti (metal, keramika, drvo, staklo, tekstil, papir)

*Pravo na učešće nemaju fotografije koje dokumentuju umjetničke događaje ili projekti i radovi koje treba instalirati i sklapati.

Uslovi za učešće:
• Pravo na učešće imaju djeca i mladi od 4 do 16 godina (djeca sa posebnim potrebama imaju pravo na učešće bez obzira na godine) i škole
• Maksimalan format za 2D radove je 70x50 cm
• Maksimalan format za 3D radove je 100x70x40 cm, maksimalna težina 10 kg
• Dozvoljena su maksimalno dva rada u istoj tehnici (slikanje, crtanje, fotografija, film/animacija, 3D predmeti) od jednog autora. Međutim, jedan učesnik može poslati radove u više različitih tehnika
• Prihvatljive su samo fotografije na kvalitetnom papiru
• Film - kratki filmovi i animacije treba da budu u trajanju do 3 minuta. Za dalje specifikacije, kriterijume i onlajn aplikaciju za prijavu filma treba posjetiti sajt: https://www.mdvv-lidice.cz/en/current/invitation/
• Radovi urađeni bojama koje se lako brišu ili skidaju, kao što je pastel, treba da budu fiksirani
• Prihvataju se samo originalni radovi. Kopije, fotokopije ili elektronske kopije neće biti prihvaćene
• Ocjenjivaće se samo radovi koji se odnose na ovogodišnju temu konkursa. Radovi veći od formata datog u ovim propozicijama, radovi sa paspartuom ili zalijepljeni na papiru u boji ili drugom papiru, kao i radovi bez odgovarajuće oznake biće diskvalifikovani
• Maksimalna težina pošiljke koja sadrži radove ne smije da bude veća od 10 kg.

*Molimo nastavnike da izvrše uži izbor radova za izložbu, u cilju kreiranja što bolje školske kolekcije radova.

Rok za slanje radova je 11. februar 2022. godine. Datum slanja naznačen na pošiljci ne treba da bude kasnijeg datuma od 11. februara 2022. god.

Radovi treba da budu fizički dostavljeni do 28. februara 2022. godine. Molimo vas da provjerite sa vašom Poštom da li su u mogućnosti da do tog datuma dostave radove na sljedeću adresu:

50th International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice 2022
The Lidice Memorial, Lidice Gallery
Tokajická 152
273 54 Lidice
Czech Republic

Za više informacija:

Aplikacioni formular i identifikaciona etiketa se mogu preuzeti na sajtu: https://www.mdvv-lidice.cz/en/invitation/. Na ovom sajtu se takođe nalaze detaljnija uputstva za učešće. Ispunjen aplikacioni formular sa imenima učesnika i radova slati na email adresu: children@lidice-memorial.cz

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete
Objavljen: 31.12.2021.
Rok za prijavu: 11.02.2022.
Naziv:Poziv za učešće u 50. Međunarodnoj dječijoj izložbi lijepih umjetnosti Lidice 2022
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?