Praktični vodič za identifikaciju prevara, sukoba interesa, i tzv. indikatora upozorenja u procesu javnih nabavki za IPA/EU fondove

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?