Prednosti i izazovi mehanizma „non conviction base” predstavljene crnogorskim akterima

Objavljeno: 13.10.2021. 12:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava


Sastanak Radne grupe za izradu zakonskih rješenja o ispitivanju porijekla imovine sa ekspertom Savjeta Evrope, gospođom Barbarom Lipovšek, održan je 11-12. oktobra ove godine u Podgorici, gdje su predstavljeni različiti modeli oduzimanja nezakonite imovine koji se ne zasnivaju na krivičnoj presudi, praktično iskustvo Slovenije i najbolje prakse i izazovi u primjeni ovog mehanizma.

Učesnicima je prezentovan detaljan pregled sistema kaskadnog oduzimanja imovinske koristi koji je primijenjen u Sloveniji, o uslovima pokretanja oduzimanja nezakonite imovine koji se ne zasnivaju na krivičnoj presudi, istraživačkim metodama, zaštitu trećih lica, kao i da vide konkretne primjere istražnog naloga, naloga za oduzimanje i žalbe. Predstavljene su glavne karakteristike i drugih modela oduzimanja nezakonite imovine koji se ne zasnivaju na krivičnoj presudi, posebno britanski i irski model.

U okviru predstojećih zakonskih izmjena koje bi crnogorskom pravnom sistemu predstavile oduzimanje nezakonite imovine a koji se ne zasnivaju na krivičnoj presudi, učesnici su razgovarali o obimu ovog pravnog mehanizma, nadležnim organima, međunarodnoj saradnje i pristupu podacima kao i o drugim praktičnim pitanja koja mogu nastati tokom implementacije ovog mehanizma.

Sastanak je organizovan u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontalni instrument za Zapadni Balkan i Tursku“; Faza II – „Borba protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE)“ čiji su predstavnici bili prisutni tokom sastanka.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?