Predstavljena Grant šema „Naučni potencijal u službi inovacija“

Objavljeno: 07.07.2021. 11:35 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Danas je, u prostorijama EU info centra, održana konferencija za medije povodom objave grant šeme „Naučni potencijal u službi inovacija“. Ovom prilkom predstavnicima medija obratili su se se: v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete nauke, kulture i sporta, gospodin Goran Drobnjak, zamjenica šefa sektora za saradnju – Delegacija EU u Crnoj Gori, Audrone Urbonaviciute, te generalna direktorica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstva EU pomoći u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Marija Vukčević.

U uvodnom dijelu gospodin Drobnjak pozdravio je sve prisutne i zahvalio se Delegaciji Evropske unije u Podgorici na zvaničnom odobenju tenderske dokumentacije za objavljivanje Poziva za podnošenje projektnih predloga. Takođe, istakao je da je rok za prijavljivanje u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja 20. avgust i najavio naredne dvije Info sesije koje će se organizovati 09. jula u Podgorici, i 15. jula u online formatu, kao podstrek potencijalnim aplikantima da se prijave za bespovratnu finansijsku podršku, a time i da kroz ostvarivanje ciljeva same grant šeme, steknu dodatne vještine i iskustva u povlačenju EU sredstava.

EU Info Centar

„U želji da se što veći broj, prvenstveno mladih istraživača, nađe u oblasti inovacija i istraživanja, kroz radni i stručni angažman u privrednom i akademskom sektoru, Ministarvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske unije u Podgorici, pripremilo navedenu Grant šemu u iznosu od 1.176.470,00 EUR, odnosno grantovima koji se kreću u rasponu od 80.000,00 EUR do 125.000,00 EUR“, izjavio je Drobnjak i naglasio da jačanje komponente ljudskih resursa u oblasti nauke i inovacija predstavllja prioritet strateškim dokumentima Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i da će se realizacijom projekata predviđenih ovom Grant šemom obezbijediti povećana mobilnost mladih istraživača, unaprijediti njihove tehničke i komercijalne vještine radom u privatnom sektoru ali i osnažiti istraživački i razvojni kapaciteti radom u akademskoj sferi.

„Očekujem da će prijavom potencijalnih aplikanata, kao i kroz realizaciju sva četiri tematska prioriteta Strategije pametne specijalizacije nadmašiti uspješnost tekuće grant šeme iz Programa EU i Crne Gore za obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike, te da će ista biti još jedan veiki iskorak naprijed ka usvajanju evropskih vrijednosti u nauci i istraživanju i jedan značajan korak ka budućem korišćenju strukturnih fondova", poručio je gospodin Drobnjak.

Audrone Urbonaviciute, zamjenica šefa sektora za saradnju – Delegacija EU u Crnoj Gori, srdačno se obratila prisutnima riječima: „Imamo odgovornost prema mladim istraživačima ove zemlje da stvorimo najbolje moguće uslove i pomognemo im sa razvojem praktičnih vještina, znanja i kreativnog razmišljanja. Evropska unija je stoga sa zadovoljstvom opredijelila milion eura za ovu grant šemu, podstičući saradnju između nauke i industrije. Crnogorska industrija sada mora povećati ulaganja u istraživanje i razvoj i u većoj mjeri sarađivati sa istraživačkim institucijama i istraživačima. Evropska unija će nastaviti da podržava Crnu Goru na tom putu.

Prisutnima se ispred Ministarsva finansija i socijalnog staranja obratila i Marija Vukčević i tom prilikom iznijela više detalja o samoj grant šemi „Načni potencijal u službi inovacija“. Predočila je da se projektni predlozi moraju odnositi na najmanje jednu od sledeće četiri oblasti navedene u Strategiji: održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni turizam i informaciono-komunikacione tehnologije (ICT), kao i da projektne predloge mogu uputiti sve naučno-istraživačke institucije sa licencom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta; javni ili privatni univerziteti ili fakultetske jedinice; registrovana mikro, mala ili srednja preduzeća; organizacije za podršku biznisu (poput preduzetničkih centara, inovacionih centara, inovacionih preduzetničkih centara itd.); i nevladine organizacije. Bitno je da sve navedene organizacije imaju status pravnog lica.

Jedan od tehničkih detalja projekta je i trajanje istog, koje ne može biti kraće od 18, niti duže od 24 mjeseca. Takođe, sve projektne aktivnosti moraju se odvijati na tritoriji Crne Gore, a rok za podnošenje projektnih predloga je 20. avgust, do 14.30 sati. Detaljne informacije, i sva dokumenta potrebna za dostavljanje aplikacija su dostupna na sajtu Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, apostrofirala je Vukčević i uputila sve zainteresovane na zvaničan mail Diektorata putem koga mogu pisati i postaviti dodatna pitanja ukoliko je to neophodno. Rok za postavljanje pitanja je petak, 30. jul, do 15 sati, a ogovori će biti objavljeni na sajtu Direktorata, najkasnije do ponedjeljka, 9. avgusta.

Na kraju, Vukčević se zahvalila svima na interesovanju i izrazila očekivanje da će na pomenuti poziv biti upućen veliki broj projektnih predloga, koji će na inovativan način doprinijeti jačanju istraživačke izvrsnosti, povećanju mobilnosti mladih istraživača i unapređenju saradnje akademskog i biznis sektora u našoj zemlji.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?