Prekogranične konsultacije sa Bosnom i Hercegovinom za termoelektranu Tuzla blok 7

Objavljeno: 02.08.2021. 11:01 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavljena je notifikacija za termoelektranu Tuzla blok 7. U toku je proces obnavljanja ekološke dozvole za blok 7 termoelektrane Tuzla. U postupku razmjene informacija u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovodi postupak internih konsultacija i obavještava javnost i zainteresovanu javnost za dostavljeno obavještenje od Bosne i Hercegovine.

Dokumentacija „ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZA BLOK 7“ TERMOELEKTRANE TUZLA dostupna je na sljedećem linku:

https://wapi.gov.me/download/a23ab617-bc40-4300-a940-58b571fbb96d?version=1.0

Sve komentare, sugestije i primjedbe na navedeni dokument možete dostaviti direktno na email: brankica.cmiljanovic@mepg.gov.me ili preko arhive Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizam, IV proleterske 19, Podgorica.

Rok za davanje komentara, sugestija i primjedaba je 01. septembar 2021. godine.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je:

Brankica Cmiljanović, rukovoditeljka Direkcije za horizontalno zakonodavstvo i Fokal point i Kontakt point za Espoo konvenciju i SEA Protokol

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

IV proleterske 19

Podgorica

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?