Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Premijerski sat – Premijer Krivokapić: Primili smo k znanju sve ono što je istaknuto u Izvještaju EK

Objavljeno: 29.10.2021. 13:00 Autor: Kabinet predsjednika Vlade

Predsjednik Vlade, Zdravko Krivokapić saopštio je da se 30.8.2020. desila se sloboda i to u svakom smislu te riječi.

„Desila se i demokratija, ali sve to je nešto kroz šta treba zajednički da prođemo. Naravno, ne ovako kao što je, možda, iskazano u Vašem stavu. Tvrdim Vam da nikada, nijedan revanšizam nemam ni prema kome. Moje načelo i moje vaspitanje su iznad bilo kakvog revanšizma. Ne gledam ko je iz koje partije, ko je koje vjere, ko kojem narodu pripada, mene interesuje profesionalac. Vi u novom Izvještaju nalazite tačno jedan dio u kom se barata sa netačnim podacima. Ova Vlada napravila je prigovor EK za taj dio. Ono što je sigurno tačno je da je u odnosu na vremenski period prethodnih trideset godina, napravljena depolitizacija. Depolitizacija u odnosu na princip dogovora ko će iz koje partije na koje mjesto. To je depolitizacija. Ne postoji veća politizacija ili partizacija, nego u prethodnom vremenskom periodu. Znate dobro da je ovaj zakon o Državnim službenicima i namještenicima napravljen kako bi se dala šansa onima koji nikada tu šansu ne bi dobili da je DPS, zajedno sa vama i dalje bio na vlasti. To je sigurno tako, to govore brojke koje sam Vam dostavljao prošlog puta. Ono što je takođe značajno, da se u sistemu javne uprave, pravi nova strategija koja ide upravo na onu priču koju stalno ponavljam: Pravi čovjek na pravom mjestu! Sa optimizacijom i, naravno, vrlo jasnom indikacijom, ko je kakav uspjeh postigao. U ovom trenutku nemam spisak trideset i tri čovjeka iz jedne uprave, koji nikada u četiri godine nijesu kročili u tu upravu, a redovono su dobijali platu. To je depolitizacija“, kazao je premijer Krivokapić odgovarajući na pitanje Ervina Ibrahimovića iz Kluba poslanika Bošnjačke stranke.

On je istakao da je su primili k znanju, sve ono što je istaknuto u Izvještaju EK, te da će napraviti akcioni plan.

Shodno akcionom planu, želimo ubrzanim koracima da prvo privremena mjerila prevedemo u završna, a onda sve ono drugo što ne možemo ni bez vas u Parlamentu, a pogotovo ne bez pravosuđa. U dijelu u kojem ste mi postavili pitanje, a tiče se zaštite prava manjinskih naroda – molio sam Vas da mi svaki put ukažete, gdje je to ova Vlada bila diskriminatorska, gdje je ugrožavala prava manjine. Vjerujte da sam to svaki put u razgovoru sa Reisom protežirao–da li ima igdje povrede bilo čega. Da li je neko smijenjen ili nije, mislim da je to prirodni proces. U prirodnom procesu, smjene valjda treba da imamo tu obavezu da i druge ljude ispoštujemo. Ja ne znam kako se ko osjeća, to je u nečijem srcu, ali znam da niko iz ove Vlade nema ništa protiv nijedne manjine. Naprotiv, svi želimo da napravimo iskorak, ali treba i druga strana. Pružam Vam ruku! Valjda ne očekujete da ću vječito da je pružam i da je držim u vazduhu. To je nemoguće. Molim Vas, sve što imate kao problem, notirajte, dostavite Ministarstvu pravde koje je zaduženo za ljudska i manjinska prava. Ne postoji čovjek u ovoj Vladi koji se neće založiti za bilo čije pravo koje je ugroženo, dok ne bude dovedeno na mjeru zakonskog osnova. Ovdje nema diskriminacije, nema selektivnosti, nema revanšizma. To se možda Vama čini da ima. Nudio sam Vam, Vi to vrlo dobro znate, da uđete u ovu Vladu. Vi ste se opredijelili da je Vaš izbor ono na šta ste se navikli, kazao je premijer Krivokapić.    

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?