Prof. dr Olivera Injac

Ministarka odbrane

Sadržaj:
KarijeraAutorski radovi i akademski angažmani

Karijera

Prof. dr Olivera Injac je od 2008. godine do izbora za ministarku odbrane Crne Gore u decembru 2020. godine bila zaposlena na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica - Studijski program za Bezbjednost.

Bila je profesor na svim nivoima studija za predmete iz oblasti nacionalne i međunarodne bezbjednosti, bezbjednosnih rizika i bezbjednosne kulture. U periodu od 2011. do 2016. godine pokrivala je funkciju rukovodioca Studijskog programa za bezbjednost.

Prije započinjanja akademske karijere, u periodu od 2000. do 2008. godine radila je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Autorski radovi i akademski angažmani

Prof. dr Olivera Injac autor je naučnih monografija, poglavlja u knjigama i velikog broja naučnih članaka iz oblasti bezbjednosti. Imala je naučna i stručna izlaganja na više skupova u zemlji i inostranstvu, a bila je i gostujući predavač na nekoliko univerziteta i međunarodnih institucija.

Član je uređivačkog odbora stručnog časopisa Ministarstva odbrane Slovenije „Contemporary Military Challenges“ i međunarodnog naučnog odbora stručnog časopisa Ministarstva odbrane Sjeverne Makedonije “Contemporary Macedonian Defence”.

Aktivno učestvuje na nacionalnim i međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, a takođe je angažovana kao ekspert-konsultant za međunarodne i nacionalne institucije.