Rješenje o utvrdivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita

Objavljeno: 25.01.2023. 11:49 Autor: Ministarstarstvo rada i socijalnog staranja

Na osnovu člana 4a Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 24/15, 60/17, 43/19 i 16/21), Ministarstvo rada i socijalnog staranja donosi

RJEŠENJE

o utvrđivanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u socijalnoj i dječjoj zaštiti


Utvrduje se ispitni rok za polaganje strucnog ispita u socijalnoj i dječijoj zaštiti za 16. februar 2023. godine sa početkom u 15h u prostorijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, Rimski trg 46, Podgorica.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?