Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 54. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 26.05.2023. 11:14 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 54. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Riješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora – rukovoditeljke Sektora za velike poreske obveznike u Upravi carina i prihoda Svetlane Krgović,
 2. predložila Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera” AD Budva da za članove Odbora direktora izabere: Mijomira Pejovića, Krsta Rađenovića i Igora Krivokapića,
 3. odredila Oliveru Popović za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera” AD Budva,
 4. donijela Riješenje o razrješenje člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Stevana Stojovića,
 5. donijela Riješenje o imenovanju Suzane Prelević za članicu Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad,
 6. donijela Riješenje o imenovanje dr Krsta Perovića za nacionalnog koordinatora za NATO,
 7. donijela Riješenje o razrješenju zamjenice predsjednice Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju dr Jovane Marović i članova ovog Savjeta Predraga Mitrovića, Džemala Lekića i Mladena Grgića,
 8. donijela Riješenje o imenovanju Ane Novaković Đurović za zamjenicu predsjednice Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju i članova ovog Savjeta Slaviše Šćekića, Dejane Radović i Gorana Strahinje,
 9. donijela Riješenje o  prestanaku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova Aleksandre Mišurović,
 10. donijela Riješenje o određivanju Aleksandre Mišurović v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova,
 11. donijela Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje Milice Jaramaz i članova ovog Odbora Dragana Čađenovića i Miljana Stanišića,
 12. donijela Rješenje o imenovanju Vasa Bečanovića za predsjednika Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje i članova ovog Odbora Miloša Trivića i Marka Spaića,
 13. predložila ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica da za članove Odbora direktora izabere Ljiljanu Jokić Kapa, Mensura Bošnjaka, Igora Rackovića i Tihomira Bogavca i
 14. odredila Tanju Dašić za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara AD „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica.

54. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe Materijal Zaključci
3.Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o viznom režimu Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Gvineji Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj Materijal Zaključci
9.Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2022 - decembar 2022) Materijal Zaključci
10.Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu Materijal Zaključci
11.Predlog memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore, firme Regional Petroleum Products Germany & Partners u pogledu pružanja podrške inicijativi tretmana komunalnog otpada te proizvodnji energenata - povučeno na zahtjev predlagača
12.Informacija o potrebi zaključenja aneksa ugovora u cilju realizacije projekta izgradnje vjetroelektrane Gvozd s Predlogom aneksa br. 8 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane i Predlogom ugovora o regulisanju prava i obaveza Materijal Zaključci
13.Informacija o poslovnim prostorima u državnoj svojini u kojima se obavlja veterinarska djelatnost sa predlogom namjenskog korišćenja Materijal Zaključci
14.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 293 st.1 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, koju je podnijela Nina Radović Sentić, advokatica iz Podgorice Materijal Zaključci
15.Izvještaj o realizaciji preporuka Grupe eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) u okviru III kruga evaluacije implementacije Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori Materijal Zaključci
16.lnformacija o pristupanju Crne Gore, u statusu punopravne članice, jedanaestoj i dvanaestoj rundi Evropskog društvenog istraživanja Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS ERIC) Materijal Zaključci
17.Izvještaj o radu na prioritetnom infrastrukturnom projektu „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2022. godinu s Izvještajem o radu Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2022. godinu i Planom aktivnosti za 2023. godinu Materijal Zaključci
18.Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022. godina Materijal Zaključci
19.Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za investicije Crne Gore za 2022. godinu Materijal Zaključci
20.Predlog za davanje saglasnosti Opštini Andrijevica za podizanje spomen – obilježja davanjem naziva JU Dom zdravlja imenom Doktor Tomislav Tomo Mićović, prije isteka zakonskog roka Materijal Zaključci
21.Predlog za davanje saglasnosti Opštini Plužine za podizanje spomen - obilježja davanjem naziva javnom objektu - ulici imenom Dr Petar Žulović, prije isteka zakonskog roka Materijal Zaključci
22.Kadrovska pitanja Zaključci
22.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
22.2Predlog za izbor članova Odbora direktora HG „Budvanska rivijera“ AD Budva Materijal
22.3Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na 22. redovnoj Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera“ AD Budva Materijal
22.4Predlog za razrješenje člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Materijal
22.5Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Materijal
22.6Predlog za imenovanje nacionalnog koordinatora za NATO Materijal
22.7Predlog za razrješenje zamjenice predsjednice i tri člana Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Materijal
22.8Predlog za imenovanje zamjenice predsjednice i tri člana Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Materijal
22.9Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova Materijal
22.10Predlog za određivanje v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova Materijal
22.11Predlog za razrješenje predsjednice i dva člana Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje Materijal
22.12Predlog za imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje Materijal
22.13Predlog za izbor članova Odbora direktora AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica Materijal
22.14Predlog za određivanje punomoćnika-predstvanika državnog kapitala na ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
23.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Informacija o potrebi potpisivanja Memoranduma o partnerstvu koji se odnosi na Frankofone nacionalne inicijative (2023-2026) između Međunarodne organizacije za Frankofoniju (OIF) i Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Informacija o raskidu ugovora o udruživanju i ulaganju sredstava radi obezbjeđivanja stambenih jedinica za potrebe službenika i namještenika, broj 01-2024/2 od 24.12.2009. godine, sa pratećim aneksima, zaključenog između Ministarstva ekonomije i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine sa Crnogorskim fondom za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica, u ime Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, kao pravnog sljedbenika (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Informacija o finansiranju troškova izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore u 2023. godini, iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2022-2026., za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2020-2022.), za period 2020-2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ljudske resurse (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Predlog za ustupanje na privremeno ustupanje i korišćenje, zemljišta površine 5.695 m², evidentiranog na katastarskoj parceli br. 549, LN br. 92 KO Lipovo - Kolašin, kao svojina Crne Gore - subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore, Opštini Kolašin na period od 5 godine, bez naknade, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Predlog za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za rekonstrukciju i adaptaciju Doma Mjesne zajednice Petrovići Nikšić, iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Predlog za finansiranje rada organizacije Udruženje boraca ratova od 1990. godine Crne Gore, iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, br. 07-430/23-1852/2, od 4. maja 2023. godine, sa sjednice od 26. aprila 2023. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića, u svojstvu govornika, na Univerzitetu Oksford, 22-23. maj 2023. godine, Oksford, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog platforme za učešće ministra sporta i mladih Vasilija Laloševića na konferenciji ministara nadležnih za sport koja će se održati na Malti, 29. maja 2023. godine, u okviru 19. igara malih zemalja Evrope (29. maja do 3. juna 2023.) (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije koju predvodi ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović na Porto Social Forum-u 2023, 27. maja 2023. godine, u Portu, Portugal (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog platforme za učešće ministarke nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljane Šćepanović, na regionalnom stručnom simpozijumu „Energetska efikasnost zgrada u regionu Balkana+“, 30-31. maj 2023. godine, Beograd, Republika Srbija (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
40.Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Baru (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija i JU Srednja pomorska škola iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 293 KO Dobrota I, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za 2023. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknada Radnom timu za praćenje i implementaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Pitanja i predlozi
45.1Predlog odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve Materijal Zaključci
45.2Godišnji Izvještaj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026 za 2022. godinu Materijal Zaključci
45.3Godišnji izvještaj za sprovođenje Prelaznog Akcionog plana za 2021. godinu, Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. godine Materijal Zaključci
45.4Usmena informacija u vezi sa Institutom Dr Simo Milošević - Igalo Zaključci
45.5Informacija o izradi Studije izvodljivosti o potrebi izgradnje Državnog Data Centra Materijal Zaključci
45.6Usmena informacija o realizovanim aktivnostima iz oblasti IPA i EU integracija Zaključci
45.7Usmena informacija o realizovanim aktivnostima iz oblasti vazdušnog saobraćaja Zaključci
IV NA UVID
46.1Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića na „Tomorrow Conference“, 12-14. maj 2023, Beograd, Republika Srbija Materijal
46.2Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka na predstavljanju četvrtog Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava (UPR) u Crnoj Gori, 7-11. maj 2023. godine, Ženeva, Švajcarska Materijal
47.Informacija o neophodnoj opremi za realizaciju terenske obuke - logovanja za XV generaciju polaznika/ca Obrazovnog programa policajac/ka JU VSŠ "Policijska akademija" Danilovgrad - INTERNO
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?