Saopštenje o odluci Vlade Crne Gore donijetoj na telefonskoj sjednici održanoj 5. februara 2024. godine

Objavljeno: 05.02.2024. 15:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 5. februara 2024. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, odlučila o Predlogu odgovora na inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredabi člana 4 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava ("Službeni list CG", broj 121/23), koje su podnijeli Valentina Pavličić, Mitar Šušić, Sava M. Dragić i Periša Perović (svi iz Podgorice).

05.02.2024. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog odgovor na inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredabi člana 4 Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava ("Službeni list CG", broj 121/23), koje su podnijeli Valentina Pavličić, Mitar Šušić, Sava M. Dragić i Periša Perović (svi iz Podgorice) Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?