Saopštenje sa 35. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 28.12.2022. 20:16 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je na danas održanoj, 35. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. U skladu sa pravilima Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), inoviranim odredbama Zakona je utvrđen pregled iznosa ograničenja odgovornosti vazdušnih prevoznika za štetu nastalu u vezi sa prevozom putnika, prtljaga i tereta, koji su definisani Konvencijom o objedinjavanju određenih pravila za međunarodni prevoz vazduhom (Montrealska konvencija). Predlogom su, po uzoru na rješenja o pravima lica sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti, propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru i kaznene odredbe u vezi sa pravima svih putnika.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju, kojim će se riješiti problemi stavljanja na tržište hemijski i organoleptički neocijenjenog i neoznačenog maslinovog ulja. Zakonom je propisano da svako maslinovo ulje koje se stavlja na tržište mora biti ocijenjeno i označeno u skladu sa standardima koji su definisani podzakonskim aktima. Izmjenama će se pojačati inspekcijske kontrole i postrožiti kaznene odredbe, a poljoprivredna inspekcija će dobiti veća ovlašćenja prilikom kontrole proizvoda na tržištu. Takođe, predloženim izmjenama se zabranjuje gradnja svih objekata u maslinjacima, čime će se zaustaviti nelegalna gradnja, koja je proteklih godina posebno intenzivirana u maslinadi „Valdanos“.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani. Inoviranim odredbama je izvršeno usaglašavanje sa Zakonom o Vojsci Crne Gore, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o vojno-obavještajnim poslovima i Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Predloženim rješenjima će se razgraničiti djelokrug organizacionih jedinica Ministarstva odbrane za inspekcijski nadzor, za integritet i za nadzor vojno-obavještajnih poslova. Takođe, preciznije će se urediti i oblast upravljanja vojnim vazdušnim saobraćajem.

Utvrđen je  Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama. Ovim Predlogom zakona predviđena je zabrana kako prodaje tako i upotrebe eksplozivne materije – pirotehničkog sredstva razreda F2 sa efektom pucnja (petardi), kako bi se stepen bezbjednosti prilikom rukovanja eksplozivnim materijama podigao na veći nivo.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija. Predloženim odredbama u odnosu na važeći zakonski tekst, postiže se kontinuirano usklađivanje i sprovođenje postojećih propisa s rješenjima, normama i preporukama predviđenim međunarodnim ugovorima. S obzirom na to da se Crna Gora nalazi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ovaj Zakon predstavlja još jedan korak ka usaglašavanju sa politikom EU u ovoj oblasti.

Donijete su Uredba o izmjeni Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište i Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla kojima se obezbjeđuje sprovođenje Zakona o bezbjednosti hrane i usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli lovišta „Podgorica II“, „Cetinje“, „Grahovo“, „Danilovgrad“, „Šavnik“, „Kotor“, „Morača“, „Plužine“, „Podgorica I“, „Podgorica III“, „Bijelo Polje“, „Žabljak“, „Hridsko jezero“, „Maja Karanfili“, „Ulcinj“, „Bar“ i „Bratogošt“ i prihvatila ugovore o korišćenju ovih lovišta. Takođe, svojen je Izvještaj o sprovedenim aktivnostima na realizaciji Konkursa za dodjelu lovišta na korišćenje u 2022. godini. Lovišta se dodjeljuju na korišćenje na period od 10 godina, čime se omogućuje realizacija dostavljenih programa ulaganja u lovišta i mjera, u cilju unapređenja divljači i lovstva i nastavka uspješnog gazdovanja.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana Crne Gore kojom se produžava rok za izradu Plana do 1. oktobra 2023. godine.

Vlada je donijela odluke o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblasti pravne tekovine koje se odnose na pregovaračka poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost. Stupanje na snagu nove Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji zahtijevalo je donošenje novih odluka zbog promjene pravnog osnova, pa u pogledu zadataka koji su im povjereni nema promjena u odnosu na odluke koje su im prethodile. U pogledu sastava, dodaju se dva nova člana pregovaračkoj radnoj grupi za poglavlje 23 i četiri člana za poglavlje 24.

Prihvaćen je Granski kolektivni ugovor za socijalnu djelatnost. U diskusiji je naglašeno da su Vlada i Reprezentativni sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti postigli dogovor o povećanju zarada zaposlenih za 20%. Ovo povećanje će doprinijeti povećanju standarda zaposlenih u sistemu socijalne djelatnosti i vraćanju ugleda profesijama stručnih radnika.

Vlada je donijela Nacionalni akcioni plan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023. – 2024. Plan je usmjeren na pet tematskih prioriteta i to: Učešće građana; Otvoreni podaci i slobodan pristup informacijama; Fiskalna transparentnost; Jačanje integriteta i javne odgovornosti u borbi protiv korupcije i Otvorenost lokalnih samouprava. Očekuje se da će se sprovođenjem reformi u pet tematskih prioritetnih područja dati dodatni zamah dinamici izvršavanja obaveza Crne Gore u procesu pristupanja EU, potvrditi posvećenost Vlade principima i vrijednostima rastuće međunarodne zajednice Partnerstva za otvorenu upravu, ali i ojačati institicionalna i društvena otpornost na globalne krizne situacije i izazove. U okviru ovih pet prioriteta planira se 20 mjera/obaveza i 68 aktivnosti.

Usvojena je Informacija o unapređenju mreže organa državne uprave. Unapređenje mreže doprinijeće povećanje stepena informacione bezbjednosti u pogledu sprečavanja neovlašćenog pristupa podacima, sajber napada i dostupnosti servisa kroz nabavku i implementaciju uređaja neophodnih za kontrolu saobraćaja i kriptovanu komunikaciju između tačaka na mreži državnih organa, kao i aktivne mrežne opreme koja obezbjeđuje veću pouzdanost i brzinu toka podataka kroz mrežu organa državne uprave, čime se značajno smanjuje stepen ispada mreže zbog nedostupnosti aktivne mrežne opreme, što je u prethodnom periodu predstavljalo značajan rizik budući da je većina aktivne mrežne opreme bila starija od 10 godina.

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji certification authority (CA). Riječ je o projektu koji je jedan od ključnih preduslova za pružanje elektronskih usluga građanima i privredi i komunikaciju sa njima od strane javne uprave elektronskim putem. Uvođenje internog CA sistema, kako je naglašeno u diskusiji, je veoma važno kako za privredu, tako i za građane u smislu jačanja povjerenja, kao i omogućavanja identifikacije i autentifikacije, te elektronske dostave organima i građanima, što će u krajnjem implicirati mnogo lakšu i efikasniju komunikaciju. Takođe, nivo transparentnosti javne uprave će na ovaj način značajno biti unaprijeđen. 

Usvojena je Informacija o obezbjeđivanju poslovnih prostorija za potrebe ReSPA, sa predlogom zaključaka za rješavanje nedostajućih prostornih kapaciteta za kratkoročne i dugoročne potrebe i programe Ministarstva javne uprave. Imajući u vidu da ni nakon više inicijativa uključenih strana Odluka Vlade iz 2020. godine da se Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA) obezbijede odgovarajuće prostorije u Podgorici, još uvijek nije realizovana, zbog čega i dalje koristi Kampus u Danilovgradu, Vlada je donijela više zaključaka kojima se nadležni organi zadužuju da pristupe rješavanju smještajnih kapaciteta ove institucije, na obostranu korist. Takođe, donijeti su i zaključci koji će omogućiti da se prostorni kapaciteti Kampusa u Danilovgradu iskoriste za smještaj buduće Agencije za sajber bezbjednost, kao i trening prostorija za sve službenike u javnoj upravi iz oblasti sajber bezbjednosti i digitalne transformacije društva.

Vlada je donijela Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2023. do 2028. godine. Plan zaštite donosi se u cilju preventivnog djelovanja i stvaranja uslova za smanjenje mogućnosti nastanka poplava, smanjenja štetnih posljedica poplava po zdravlje ljudi, materijalna dobra, životnu sredinu, kulturno nasljeđe i privredu, kao i obezbjeđenja uslova za zaštitu i racionalno korišćenje voda i zaštitu i unapređenje životne sredine.

Usvojena je Informacija o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda. U tom kontekstu, Vlada je konstatovala da i dalje traju okolnosti zbog kojih je Odluka donijeta i da te mjere i dalje treba primjenjivati. Na osnovu podataka prezentovanih u Informaciji ocijenjeno je da je ograničenje maksimalnih marži imalo povoljno dejstvo na cijenu osnovnih životnih namirnica i da je u značajnom mjeri zaštitilo životni srandard građana, a pogotovo onih najugroženijih u čijoj strukturi potrošnje ovi proizvodi zauzimaju najveće učešće.

Vlada je usvojila Informaciju o analizi postojećeg stanja i potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa u Glavnom gradu Podgorici. U dokumentu je ocijenjeno da pravosudni organi svojim prostornim kapacitetima i neprilagođenim objektima u pogledu bezbjednosti i pristupačnosti ne zadovoljavaju kriterijume za rad sudstva i neophodno je njihovo izmještanje. Predloženo je rješenje kojim će se novim prostornim rasporedom dijela pravosudnih organa u dva nova planirana objekta stvoriti oko 2.000 slobodnog prostora u postojećim objektima za druge državne organe, a istovremeno racionalizovati prostor i omogućiti povećanje kapaciteta pravosudnih organa koji ostaju u postojećim objektima. Osnovnim konceptom je predviđeno da se Osnovni i Viši sud grupišu u jednom, a Privredni i Upravni sud u drugom novom objektu na zajedničkoj parceli. U tom kontekstu, zaduženo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da sagleda mogućnost izmjene i dopune DUP-a Konik – Stari aerodrom III, kako bi se stvorili neophodni uslovi za potrebe rješavanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa sa sjedištem u Glavnom gradu.

Usvojen je Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. juna do 5. decembra 2022, godine. Riječ je o četvrtom Izvještaju Komisije formirane 2021. godine kojim je obuhvaćeno 10 slučajeva, kako onih neriješenih iz ranijeg perioda, tako i onih koji su se desili u tekućoj godini. U raspravi je posebno istaknuto da Izvještaj sadrži i Djelimični izvještaj o radu Policije i Tužilaštva u predmetu ubistva Duška Jovanovića, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan. Komisija je povodom obrađenih predmeta donijela preporuke za dalje postupanje nadležnih organa.

Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom zaduženju privrednog društva DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ kod Universal Capital Banke AD Podgorica, u visini od 2.000.000 eura i dala saglasnost za zaduženje radi obezbjeđivanja sredstava za tekuću likvidnost. Rok vraćanja kredita iznosio bi 24 mjeseca po fiksnoj kamatnoj stopi od 5,50% na godišnjem nivou.

Usvojena je Informacija o rješavanju stambenih potreba lica u službi u Vojsci Crne Gore i zaposlenih u Ministarstvu odbrane. U Informaciji se navodi da Ministarstvo odbrane planira izradu posebnog programa rješavanja stambenih potreba lica u službi u Vojsci i zaposlenih u Ministarstvu odbrane, kojim će se omogućiti kupovina stambenog objekta od fizičkih lica, kao i kupovina stambenog objekta od pravnih lica ili izgradnja stambenih jedinica. Takođe, omogućiće se i ostvarivanje uštede obezbjeđivanjem niže kamatne stope na stambene kredite u odnosu na tržišnu kamatnu stopu. U diskusiji je naglašeno da će adekvatno rješavanje stambenog pitanja poboljšati životni standard zaposlenih, ali i doprinijeti promociji vojnog poziva među mladim ljudima i povećanju interesovanja za stupanje u službu. Sve to će racionalizovati postojeća izdvajanja naknade troškova zakupa stana oficirima i podoficirima, koja pritom ne ispunjavaju osnovnu svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na uspostavljanju Regionalnog centra za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta (WB3C). Kako se navodi u Informaciji, predviđeno je da Regionalni centar bude smješten u Naučno tehnološkom parku Crne Gore, na čijoj se adaptaciji intenzivno radi, s obzirom da je „siva“ faza radova već završena. Završetak adaptacije je predviđen za II kvartal 2023. godine, kada će otpočeti i programske aktivnosti Regionalnog centra.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji razvojnih projektata na unapređenju turističke infrastrukture, za period januar - jun 2022. godine. U Informaciji je dat pregled aktivnosti na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture i ponude, u prvom redu skijališta, ali i prirodnih atrakcija poput Đalovića pečine, sa trenutnim statusom i fazama realizacije, a koji uključuju izgradnju novih žičara (skijaških i panoramskih), skijaških staza, sistema za vještačko osnježavanje, baznih stanica, pristupnih puteva i prateće infrastrukture, kao i potrebne mjere za njihovu realizaciju. U realizaciju ovih projekata do sada je investirano ukupno preko 99 miliona eura.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period januar - jun 2022. godine. Prema podacima koji su prezentovani u Informaciji, konstatovano je da se većina projekata u izvještajnom periodu realizuje u skladu sa obavezama iz ugovora i investicionih programa, sa manjim odstupanjima u pogledu dinamike realizacije planiranih aktivnosti. Kada je riječ o turističkoj valorizaciji lokaliteta na prostoru Bjelasice i Komova, istaknuto je da je u dosadašnjem periodu stupio na snagu Ugovor o zakupu lokacije planinskog centra Kolašin 1600, gdje je planirana izgradnja hotelsko turističkog kompleksa ukupne vrijednosti 77 miliona eura i aktivnosti na navedenom projektu se odvijaju planiranom dinamikom. Nastavljeni su radovi na objektu Hotel „K16" i otpočeta je izgradnja apartmanskog objekta Q. U vezi sa prioritetnim projektima u oblasti turizma koji se realizuju na primorju, konstatovano je da je od početka realizacije uloženo preko 2,1 milijardi eura.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore za period januar - jun 2022. godine.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Anexa 3 Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području KO Bijela i data saglasnost na Aneks 3 Ugovora kojim se rok za završetak remedijacije produžava do 30.06.2023. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o poništenju Odluke Vlade Crne Gore broj: 07-3242 od 18. 6. 2020. godine (Presuda Upravnog suda Crne Gore U. br. 1500/20 od 26. 10. 2021. godine i Presuda Upravnog suda U. br. 2981/20 od 15. 04. 2022. godine). Imajući u vidu da je sudskom odlukom poništena Odluka Vlade Crne Gore o dodjeli koncesije, koja predstavlja osnov za zaključenje Ugovora o koncesiji za pružanje lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu, Vlada je zadužila Upravu pomorske sigurnosti i upravljanja lukama da pripremi Predloge koncesionog akta i ugovora o koncesiji, te da preduzme dalje aktivnosti na obezbjeđivanju vršenja lučke usluge - lučke pilotaže, u skladu sa Zakonom.

Data je saglasnost za finansijsku podršku projektu izrade studije izvodljivosti za međunarodni univerzitet „DULCINEA“, opština Ulcinj, u iznosu od 74.481 eura.

Vlada je dala saglasnost za odobravanje pozajmice Opštini Tuzi iz Tekuće budžetske rezerve u iznosu od 800.000 eura uz zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Vlade i Opštine Tuzi po osnovu pozajmice. Odobrenom pozajmicom izvršiće se plaćanje ugovorenih radova za realizaciju kapitalnih projekata na teritoriji Opštine Tuzi, kao i kupovina nepokretnosti za nastavak realizacije projekata izgradnje školskih objekata. Povraćaj odobrene pozajmice izvršiće se na teret sredstava Egalizacionog fonda koja se mjesečno opredjeljuju Opštini Tuzi, u roku od 5 godina, u 60 jednakih mjesečnih rata, počev od 1. februara 2023. godine.

Donijeta je Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Ulcinj radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje objekta za sport i rekreaciju.

Vlada je dala saglasnost za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara u iznosu od 255.000 eura.

Usvojena je Uredba o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa osnovne i doplatne liste ljekova. Uredbom je propisano koje se vrste zahtjeva mogu podnijeti od strane nosioca dozvole za lijek ili njihovog predstavnika, kao i vrste zahtjeva koje mogu podnijeti zdravstvene ustanove, ali i prateća dokumentacija koja se podnosi uz zahtjeve. Osim toga, propisan je način utvrđivanja cijene lijeka i troškovi postupka, pri čemu je precizno definisan način usklađivanja cijena ljekova prilikom stavljanja novih ljekova na listu ljekova, ali i troškovi obrade dostavljenih zahtjeva.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova. Izmjenama Odluke u Listu je uključeno 18 generičkih ljekova koji utiču na snižavanje cijene ljekova za 4,25 miliona eura, dok za tri ljeka koji nijesu bili u sastavu važeće Liste, a neophodni su za liječenjem najtežih oboljenja, nije moguće izvršiti finansijsku procjenu jer ista zavisi od broja pacijenata u narednom periodu. Procjena je i da će se uštede u iznosu od 200.000 eura ostvariti usklađivanjem svih cijena ljekova istog ili sličnog oblika i iste jačine na Listi. Odlukom je uvažen i manji broj zahtjeva od strane određenih proizvođača generičkih ljekova za povećanje ljekova na osnovnoj Listi i to u iznosu od 570.000 eura godišnje, kao i povećanje u iznosu od 170.000 eura za dva lijeka iz grupe derivata krvi, albumina i imunoglobalina, uzrokovano povećanjem cijena i dostupnosti krvi na tržištu. Ukupni finansijski efekat na potrošnju ljekova koji proističe iz prethodno navedenih izmjena u odnosu na važeću Odluku predstavlja uštedu u odnosu na potrošnju ostvarenu u 2022. godinu u iznosu od 3.710.000 eura.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja, kojom se važenje postojećih epidemiološkim mjera produžava do 13. januara 2023. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji ugovora na implementaciji Informacionog sistema za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru sa predlogom aneksa ugovora za realizaciju Faza 2 i 3. Za realizaciju projekta obezbijeđena su sredstva iz kredita od KfW banke u iznosu od 45 miliona eura, zatim grant od strane Evropske komisije, preko Regionalnog fonda za energetsku efikasnost (REEP Plus), kroz Western Balkan Investment Framework (WBIF) u iznosu od 4.7 miliona eura. Takođe, navedenim ugovorima je predviđeno da Vlada obezbijedi sopstveni doprinos do iznosa od 10 miliona eura. Cilj projekta je poboljšanje energetske efikasnosti u odabranim administrativnim zgradama, obrazovnim i socijalnim ustanovama, za koje se troškovi za energiju i vodu pokrivaju iz budžeta, kao i ispunjavanje obaveza propisanih Zakonom o efikasnom korišćenju energije, a koje su proizašle iz EU direktiva. Realizacija Faze 1 uspostavljanja Informacionog sistema je uspješno završena u martu 2022. godine, a što je potvrđeno od strane nadzora. Imajući u vidu značajan porast cijena opreme i usluga na tržištu, koje nisu mogle biti predviđene u trenutku davanja ponude, Vlada je ovlastila Ministra za kapitalne investicije da potpiše Aneks 1 Ugovora kojim bi se izvođaču radova odobrilo povećanje troškova za implementaciju II i III faze Projekta u iznosu od 158.258 eura.

Usvojena je  Informacija o realizaciji projekta „Rekonstrukcija obalne zone - trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, Opština Bar (faza I projektne dokumentacije) - faza II izvođenje radova, i dala saglasnost na Ugovor o realizaciji tog projekta. Faza ll izvođenja radova obuhvata izgradnju pjacete, odnosno trga sa zelenim površinama i rekreativnim zonama ukupne površine 5.300 . Konstatovano je da su za realizaciju druge faze projekta potrebna sredstva u iznosu od 1.603.381 eura, od čega je Opština Bar obezbijedila 200.000 eura, JP Morsko dobro 445.030 eura, dok je Kapitalnim budžetom obezbijeđeno 958.351 euro.

Vlada je donijela j Odluku o obrazovanju Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita. Zadaci komisije odnose se na utvrđivanje liste operatera postrojenja prijavljenih u skladu sa javnim pozivom za dodjelu emisionih kredita, utvrđivanje teksta javnog poziva, dodjela besplatnih emisionih kredita u skladu sa Uredbom o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene baste, dodjela emisionih kredita iz stabilizacione reserve, sprovođenje javne aukcije i prodaja emisionih kredita postrojenjima na osnovu prijave operatera postrojenja. Takođe, zadatak Komisije je i da izvještava Vladu o sprovedenoj aukciji, broju prijavljenih operatera, iznosu dodijeljenih emisionih kredita putem besplatne dodjele, iznosu kupljenih emisionih kredita kao i prenosu kredita, kao i priprema predloga alokacije sredstava prikupljenih na osnovu kupovine emisionih kredita.

Izdati su urbanisticko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu advokata Miloša Komnenića iz Advokatske kancelarije „Komnenić & Associates“, ovlašćenog punomoćnika „SUNRISE EUROPE“ d.o.o. iz Kotora.

Vlada je usvojila izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6644/2, od 27. oktobra 2022. godine. Izmjenom se, zbog obima poslova, definiše novi rok do kraja I kvartala 2023. godine, u kojem Interresorna radna grupa treba da predloži naredne korake za implementaciju zaključaka Vlade od 12.9.2019. godine, kojim je lokacija na Sinjajevini, ukupne površine 74.590.381, ustupljena na privremeno korišćenje Ministarstvu odbrane za potrebe formiranja vježbovno-strelišnog poligona Vojske Crne Gore, ili predloži novo rješenje za vježbovno-strelišnu prostoriju na teritoriji Crne Gore.

Pored ostalog, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

35. sjednica Vlade Crne Gore (28.12.2022.)

                       

35. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
6.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
7.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište ⃰ Materijal Zaključci
8.Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla ⃰ Materijal Zaključci
9.Predlozi odluka o dodjeli lovišta Podgorica II“, „Cetinje“, „Grahovo“, „Danilovgrad“, „Šavnik“, „Kotor“, „Morača“, „Plužine“, „Podgorica I“, „Podgorica III“, „Bijelo Polje“, „Žabljak“, „Hridsko jezero“, „Maja Karanfili“, „Ulcinj“, „Bar“ i „Bratogošt“ na korišćenje sa predlozima ugovora i Izvještajem o sprovedenim aktivnostima na realizaciji Konkursa za dodjelu lovišta na korišćenje u 20 Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana Crne Gore Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o obrazovanju pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o obrazovanju pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost Materijal Zaključci
13.Predlog granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost Materijal Zaključci
14.Predlog nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023 -2024 Materijal Zaključci
15.Informacija o unapređenju mreže organa državne uprave Materijal Zaključci
16.Informacija o implementaciji certification authority (CA) Materijal Zaključci
17.Informacija o obezbjeđivanju poslovnih prostorija ze potrebe ReSPA, sa predlogom zaključaka za rješavanje nedostajućih prostornih kapaciteta za kratkoročne i dugoročne potrebe i programe Ministarstva javne uprave Materijal Zaključci
18.Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, za 2021. godinu Materijal Zaključci
19.Predlog opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2023. do 2028. godine Materijal Zaključci
20.Informacija o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda („Službeni list CG“, br. 68/22 i 69/22) Materijal Zaključci
21.Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2021. godini Materijal Zaključci
22.Izvještaj o radu Mješovitih komisija za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori i Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori Materijal Zaključci
23.Informacija o analizi postojećeg stanja i potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa u Glavnom gradu Podgorici Materijal Zaključci
24.Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. juna do 5. decembra 2022. godine Materijal Zaključci
25.Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine Materijal Zaključci
26.Informacija o kreditnom zaduženju privrednog društva DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, u visini od 2.000.000,00 eura Materijal Zaključci
27.Informacija o rješavanju stambenih potreba lica u službi u Vojsci Crne Gore i zaposlenih u Ministarstvu odbrane Materijal Zaključci
28.Informacija o aktivnostima na uspostavljanju Regionalnog centra za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta (WB3C) Materijal Zaključci
29.Informacija o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore za period januar - jun 2022. godine Materijal Zaključci
30.Informacija o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture, za period januar - jun 2022. godine Materijal Zaključci
31.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period januar - jun 2022. godine Materijal Zaključci
32.Informacija o zaključivanju Aneksa 3 Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području KO Bijela s Predlogom aneksa 3 Materijal Zaključci
33.Informacija o poništenju Odluke Vlade Crne Gore broj 07-3242 od 18. 6. 2020. godine Materijal Zaključci
34.Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2023. godinu Materijal Zaključci
35.Zahtjev za davanje saglasnosti za obezbjeđenje adekvatnog poslovnog postora za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorata za plaćanja /IPARD Agencije Materijal Zaključci
36.Kadrovska pitanja Zaključci
36.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal
36.2Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal
36.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
36.4Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
36.5Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
36.6Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Materijal
36.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za kapitalne i IPA projekte u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
36.8Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Ukrajini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu Materijal
36.9Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Jermeniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu Materijal
36.10Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Gruziji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu Materijal
36.11Predlog za razrješenje Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Materijal
36.12Predlog za imenovanje Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Materijal
36.13Predlog za razrješenje Savjeta JU Crnogorska kinoteka Materijal
36.14Predlog za imenovanje Savjeta JU Crnogorska kinoteka Materijal
36.15Predlog za razrješenje dva člana Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište Materijal
36.16Predlog za imenovanje dva člana Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište Materijal
36.17Predlog za razrješenje Savjeta JU Kraljevsko pozorište “Zetski dom” Materijal
36.18Predlog za imenovanje Savjeta JU Kraljevsko pozorište “Zetski dom” Materijal
36.19Predlog za razrješenje Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore Materijal
36.20Predlog za imenovanje Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore Materijal
36.21Predlog za razrješenje dva člana Savjeta JU Muzički centar Crne Gore Materijal
36.22Predlog za imenovanje člana Savjeta JU Muzički centar Crne Gore Materijal
36.23Predlog za razrješenje članice Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore Materijal
36.24Predlog za imenovanje člana Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore Materijal
36.25Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.26Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.27Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.28Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za igre na sreću Materijal
36.29Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija Materijal
36.30Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija Materijal
36.31Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija Materijal
36.32Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za imovinsko - pravne poslove u Ministarstvu finansija Materijal
36.33Prijedlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija Materijal
36.34Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija Materijal
36.35Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Materijal
36.36Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola u Ministarstvu finansija Materijal
36.37Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za ekonomsko - finansijski sistem u Ministarstvu finansija Materijal
36.38Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.39Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.40Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.41Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.42Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.43Predlog za prestanak mandata pomoćniku direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.44Predlog za određivanje v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.45Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.46Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
36.47Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.48Predlog za određivanje v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.49Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.50Predlog za određivanje v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
37.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave Materijal Zaključci
38.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore Materijal Zaključci
39.Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u „Customs“, programu Unije za saradnju u polju carine Materijal Zaključci
40.Predlog odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi „Expo 2025 Osaka“ Materijal Zaključci
41.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza „Radio-difuznog centra“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu Materijal Zaključci
42.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ - Podgorica Materijal Zaključci
43.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje sportsko rekreativnog centra Materijal Zaključci
44.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kolašin za prenos prava svojine na nepokretnostima u državnoj svojini - Opština Kolašin, i to: kat. parcele br. 51/5, površine 1.406 m² i kat. parcele br. 50, pomoćna zgrada površine 363(bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu „Obnovljivi izvori energije“ d.o.o. Podgorica (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal Zaključci
47.Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja Materijal Zaključci
48.Informacija o potpisivanju novog Tehničkog sporazuma između sponzorskih nacija u okviru NATO Centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu i Federalnog ministra odbrane Republike Austrije, u vezi sa doprinosom operativnom radu (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Savjeta za sajber bezbjednost Ujedinjenih Arapskih Emirata i Ministarstva javne uprave Crne Gore o sajber bezbjednosti i sajber saradnji Materijal Zaključci
50.Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3770, sa sjednice od 7. decembra 2017. godine Materijal Zaključci
51.Četvrti izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom (prva polovina 2021. i 2022. godina) Materijal Zaključci
52.Peti izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje objekata za proizvode životinjskog porijekla i objekata za nus proizvode životinjskog porijekla Materijal Zaključci
53.Godišnji izvještaj o realizaciji Plana upravljanja nus proizvodima životinjskog porijekla koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi sa Predlogom akcionog plana (period od 1. novembra 2020. godine do 1. decembra 2022. godine) Materijal Zaključci
54.Informacija o aktivnostima na valorizaciji turističkih lokaliteta koji su u prethodnom periodu bili predmet privatizacije Materijal Zaključci
55.Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja za 2021. godinu za Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore Materijal Zaključci
56.Informacija u vezi zahtjeva Opštine Kotor i Mjesne zajednice Prčanj za postavljanje privremenog objekta za dječiju zabavu sa Predlogom odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća koja sadrži Predlog sporazuma o regulisanju međusobnih prava (bez rasprave) Materijal Zaključci
57.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period jun - decembar 2022. godine Materijal Zaključci
58.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i ekspolataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Milošev krš”, Prijestonica Cetinje s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji (bez rasprave) Materijal Zaključci
59.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Durmitor“ Materijal Zaključci
60.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Durmitor“ Materijal Zaključci
61.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Skadarsko jezero” Materijal Zaključci
62.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova - Upravi policije - Regionalnom centru bezbjednosti „Centar“ Materijal Zaključci
63.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Materijal Zaključci
64.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Materijal Zaključci
65.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Materijal Zaključci
66.Izvještaj sa XV sastanka Pododbora za trgovnu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, 4. oktobra 2022. godine, Podgorica Materijal Zaključci
67.Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Direktorata za inspekcijski nadzor - Urbanističko-građevinske inspekcije i Sekretarijata za uređenje prostora (bez rasprave) Materijal Zaključci
68.Predlog platforme za učešće ministarke nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Biljane Šćepanović, na Nedjelji održivosti u Abu Dabiju (Abu Dhabi Sustainability Week-ADSW), Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), 14-19. januar 2023. godine(bez rasprave) Materijal Zaključci
69.Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Skupština Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo rada i socijalnog staranja Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTVALJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
70.Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Rožaje Materijal Zaključci
71.Predlog za pokretanje postupka prodaje drveta u NP Durmitor Materijal Zaključci
72.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu dva radna mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2022. godinu Materijal Zaključci
73.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta generalni\a direktor\ica Direktorata za inspekcijske poslove u Ministarstvu kapitalnih investicija, koje nije predviđeno Kadrovskim planom za 2022. godinu Materijal Zaključci
74.Pitanja i predlozi
74.1Predlog za finansijsku podršku projektu izrade studije izvodljivosti za međunarodni univerzitet „DULCINEA“, opština Ulcinj Materijal Zaključci
74.2Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje naknada Projektnog odbora za praćenje realizacije Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Materijal Zaključci
74.3Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
74.4Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za prodaju čelične konstrukcije (stubovi i krovni nosači kao otpadno željezo i lim), bivše hale EI "Obod" - objekat br. 23 , evidentirane u LN br. 413 KO Cetinje I - Cetinje Materijal Zaključci
74.5Informacija o potpisivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe poslovanja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Materijal Zaključci
74.6Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima Materijal Zaključci
74.7Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Ulcinj radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje objekta za sport i rekreaciju Materijal Zaključci
74.8Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve Službenom listu Crne Gore po osnovu objavljivanja propisa i drugih akata Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
74.9Informacija o sprovedenom upravnom nadzoru nad radom Skupštine Glavnog grada Podgorica Materijal Zaključci
74.10Predlog za davanje saglasnosti na praznik opštine Mojkovac Materijal Zaključci
74.11Predlog za davanje saglasnosti za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara Materijal Zaključci
74.12Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova Materijal Zaključci
74.13Predlog uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa osnovne i doplatne liste ljekova Materijal Zaključci
74.14Predlog odluke o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
74.15Predlog odluke o visini naknada za predsjednika i članove Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ Materijal Zaključci
74.16Informacija o realizaciji ugovora na implementaciji Informacionog sistema za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru sa predlogom aneksa ugovora za Faze 2 i 3 Materijal Zaključci
74.17Informacija o realizaciji projekta „Rekonstrukcija obalne zone - trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, Opština Bar (faza I projektne dokumentacije) - faza II izvođenje radova sa Predlogom ugovora o realizaciji Materijal Zaključci
74.18Predlog odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita Materijal Zaključci
74.19Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu advokata Miloša Komnenića iz Advokatske kancelarije Materijal Zaključci
74.20Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6644/2, od 27. oktobra 2022. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?