Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje za javnost povodom 5. maja, Evropskog dana samostalnog života

Objavljeno: 05.05.2021. 17:00 Autor: Ministarstvo pravde


Evropski dan samostalnog života, koji se obilježava 5. maja, ove godine je posvećen ideji kretanja ili mobilnosti. Mobilnost kao posebno važna tema obuhvata više prava kao što su sloboda kretanja i lična pokretljivost, život u zajednici, pristupačnost, pristup informaciono- komunikacionim tehnologijama, javni prevoz, pravo na privatnost, pravo na osposobljavanje, pravo na obrazovanje, pravo na rad,  ali i adekvatan životni standard.

Pravo na samostalan život predstavlja veliki izazov, ne samo za Crnu Goru, već i za zemlje EU, naročito u vrijeme pandemije izazavne virusom COVID-19.

Filozofija samostalnog življenja osoba s invaliditetom mora biti prisutna među institucijama i u javnosti, kako kroz edukacije, motivaciju, tako i kroz pružanje servisa podrške, stoga je Dan samostalnog života važan u cilju ostvarivanja veće samostalnosti i sigurnosti lica s invaliditetom.

Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom, kao najznačajniji međunarodni ugovor, koji promoviše uvažavanje njihovih prava bez diskriminacije, prepoznaje samostalni život, odnosno život u zajednici kao posebno pravo.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će kroz antidiskriminacione propise (Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom) i druge propise čije će usklađivanje pratiti, u partnerstvu sa relevantnim institucijama i civilnim sektorom, intezivno raditi na stvaranju prostora za obezbjeđivanje uslova za samostalni život lica sa invaliditetom.

Aleksandra Popović

Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?