Saradnja Vlade Crne Gore i NVO

Sadržaj:
Normativni i institucionalni okvir saradnje organa državne uprave i NVO Uloga Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Uloga nevladinih organizacija, njihovo iskustvo i znanje su od izuzetnog značaja, stoga imaju aktivnu ulogu u kreiranju politika kroz sprovođenje obaveznih konsultacija u pripremi zakona i strategija, kao i aktivnim učešćem u radnim tijelima koje formiraju Vlada Crne Gore, ministarstva i organi uprave.

Nevladine organizacije jačaju demokratski razvoj društva tako što: građanima olakšavaju dobijanje informacija o tome kako se upravlja državom i novcem poreskih obveznika, pomažu zainteresovanoj javnosti u komunikaciji sa javnom upravom, svojim djelovanjem osiguravaju da vlade ne zloupotrijebe svoja ovlašćenja, aktivno učestvuju u kreiranju javnih politika, u monitoringu njihove primjene i zagovaranjem njihove izmjene, informišu građane o EU integracionim procesima, prate reformu javne uprave i doprinose uspješnoj reformi svojim idejama i predlozima, zalažu se za bolje uslove za svoje djelovanje i širenje građanskog prostora.

Sva djelovanja NVO su dobrovoljna, generišu vrijednosti poput povjerenja i tolerancije, prateći uzročno-posljedičnu vezu između demokratije, slobodnog društva i pozitivnih ishoda, od poštovanja ljudskih prava, jačanja vladavine prava do ekonomskog prosperiteta i sigurnosti društva.

Saradnja Vlade i nevladinog sektora definisana je nizom propisa, koji predstavljaju namjeru standardizacije postupaka od značaja za međusektorski odnos i strateški pristup međusektorskoj komunikaciji.

Ovaj pristup obuhvata više aspekata i oblika saradnje, koji obuhvata više značajnih tema, kao što su: sloboda izražavanja, udruživanja i okupljanja, unapređenje uslova u kojima djeluju NVO, podsticajan zakonodavni, fiskalni i institucionalni okvir, učešće nevladinih organiazcija u procesu kreiranja javnih politika, finansijska održivost NVO, učešće NVO u evropskim integracijama, doprinos NVO socio-ekonomskom razvoju društva.

Normativni i institucionalni okvir saradnje organa državne uprave i NVO 

Ministarstvo javne uprave zaduženo je za oblast djelovanja nevladinog sektora u Crnoj Gori.

Donošenjem Zakona o nevladinim organizacijama 2017. godine i pratećim podzakonskim aktima, stvoren je normativni okvir za saradnju s nevladinim organizacijama. U cilju boljeg razumijevanja i detaljnije razrade pojedinih oblasti obuhvaćenih zakonom, donijeta su sljedeća podzakonska akta:

Predlog-strategije-saradnje-organa-drzavne-uprave-i-nevladinih-organizacija-2022-2026-s-predlogom-akcionog-plana-2022-2023

Izvjestaj-o-implementaciji-strategije-saradnje-organa-drzavne-uprave-i-nevladinih-organizacija-2022-2026-za-2022-godinu

- Uredba o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa;
- Pravilnik o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs;
- Uredba o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije.

Učešće građana i nevladinih organizacija kao njihovih legitimnih predstavnika u procesu donošenja odluka, uređeno je Zakonom o državnoj upravi čiji je prateći podzakonski akt: Uredba o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija

Uloga Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Osnivanje Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija koji čine predstavnici vladinog i nevladinog sektora doprinijelo je boljoj komunikaciji i unapređenju saradnje.

Nadležnosti Savjeta se odnose na davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori, u cilju unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija i davanje mišljenja u vezi sa primjenom propisa, odnosno strateških i drugih dokumenata koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?