Sektor za najavu brodova i tehničko održavanje

Objavljeno: 01.11.2023. 10:00

U Sektor za najavu brodova i tehničko održavanje - vrše se poslovi koji se odnose na :

sakupljanje informacija o brodovima koji uplovljavaju i isplovljavaju iz luka Crne Gore kao i vođenje baze podataka o uplovljenju i isplovljenju brodova.

Vrsi se  primjena međunarodnih i evropskih standard u domenu pomorskih digitalnih sistema. Osim toga vrsi se i  preventivno i korektivno održavanje cjelokupne infrastrukture i tehničkog sistema Uprave (VTMIS i GMDSS opreme, objekti za pomorsku signalizaciju, ICT opreme, elektro–mašinskih uređaja, plovila i drugih uređaja) i evidencija istih.

Izrada periodičnih planova i programa preventivnog i korektivnog održavanja, ispitivanje uzroka otkazivanja tehničkih sistema kao i kontrolu rukovanja istim.

Sprovođenje uputstava i propisa o zaštiti na radu i održavanje sredstava zaštite na radu uz praćenje uputstava i propisa o protivpožarnoj zaštiti i održavanju sredstava i sistema protivpožarne zaštite.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?