Slobodan pristup informacijama

Objavljeno: 11.03.2024. 12:53

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž  svake demokratije, jer da bi građani učestvovali  u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. Ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama imate mogućnost da od javne uprave zahtijevate informacije od javnog značaja.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?