Služba za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke

Objavljeno: 01.11.2023. 10:00

U Službi za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke vrše se poslovi koji se odnose na: finansijsko-knjigovodstveno poslovanje; projektovanje i realizaciju programskog budzeta; praćenje i realizaciju ugovora i drugih finansijskih obaveza; praćenje priliva i odliva sredstava; sačinjavanje informacija i izvještaja u vezi stanja finansijskih sredstava namijenjenih Upravi; obračun zarada i drugih naknada službenika i namještenika Uprave i sastavljanje obračunskih lista; blagajničko poslovanje; sačinjavanje i sprovođenje finansijskih planova; materijalno-finansijske poslove; sačinjavanje redovnih i vanrednih finansijskih izvještaja; pripremu i sprovodjenje plana javnih nabavki i sprovođenje postupka javnih nabavki u Upravi; poslove predviđene propisima koji se odnose na postupak javnih nabavki; pripremu izvještaja i davanje periodičnih izjašnjenja o sprovedenim javnim nabavkama; vođenje evidencija; i druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?