Spisak studenata koji su podnijeli elektronski zahtjev za studentski kredit 2021/2022. god

Objavljeno: 29.11.2021. 07:03 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu čl. 63 i 64 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG«, broj 12/07 i »Službeni list CG«, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 i 44/18) i Konkursom za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2021/2022. godinu, kandidati sa neispravnom ili nepotpunom dokumentacijom mogu istu dopuniti do i zaključno sa 7. decembrom 2021. godine.

Nakon toga na internet adresi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta biće objavljen prijedlog rang liste u skladu sa uslovima Konkursa.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?