Konkurs za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2022/2023. godinu

Objavljeno: 22.07.2022. 07:57 Autor: Ministarstvo prosvjete

Od ukupnog broja studentskih kredita predviđenih za studijsku 2022/2023. godinu, 950 kredita će biti dodijeljeno studentima prve godine osnovnih studija i to: 860 kredita studentima prve godine osnovnih studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i 90 kredita studentima prve godine osnovnih studija na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, 1.900 kredita studentima starijih godina studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, 220 kredita studentima starijih godina koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, 300 kredita studentima dvogodišnjih master studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori  i 30 kredita studentima dvogodišnjih master studija koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crnoe Gore .

Pravo da konkurišu za studentski kredit imaju studenti osnovnih, specijalističkih akademskih i primijenjenih studija i dvogodišnjih master studija ustanova visokog obrazovanja, koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

Prijava za dodjelu studenskih kredita za studente koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori podnosi se isključivo elektronski preko Portala elektronske uprave, na adresu: www.euprava.me

Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem, dostavljaju i dokumenta u papirnoj formi.

Rok za podnošenje zahtjeva elektronski preko Portala e Uprave za sve korisnike je od 1. septembra do 17. oktobra 2022. godine.

Tekst Konkursa možete preuzeti u nastavku.


Uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva za dodjelu studentskog kredita možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?