Susret potpredsjednika Ibrahimovića sa Remonom Zakariem, šefom kancelarije EBRD za Crnu Goru

Objavljeno: 24.05.2022. 12:35 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović i državni sekretar Admir Šahmanović održali su sastanak sa Remonom Zakariem, šefom kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj za Crnu Goru sa saradnicima.

Uloga razvojnih partnera i podrška Crnoj Gori na putu približavanja ekonomski najrazvijenijim zeljama Evrope su u fokusu rada nove Vlade, istakao je Ibrahimović.

Crna Gora snažno teži ka postizanju još boljih rezultata u ekonomskoj politici, ima dobru razvojnu perspektivu i fantastične prilike za dalja ulaganja u čemu će imati podršku Evropske banke za obnovu i razvoj kao jednog od ključnih strateških partnera Vlade Crne Gore.

Jačanje konkurentnosti putem unapređivanja kapaciteta privatnog sektora i poboljšanje poslovnog okruženja, produbljivanje tranzicije ka zelenoj ekonomiji u Crnoj Gori kroz čistiju energiju i održivije usluge na lokalnom nivou kao i davanje podrške daljoj povezanosti i integraciji širenjem prekograničnog transporta, energetskih i digitalnih veza, strateški su ciljevi koji su predviđeni Strategijom EBRD-a za Crnu Goru, naglasio je šef kancelarije Zakaria.

"Sve pohvale zbog sigurnog puta ka članstvu u EU. Mi smo ovdje da pomognemo, da investiramo u region, da ga u što većoj mogućoj mjeri zbližim", istakao je Zakaria.

Ministar kapitalnih investicija je izrazio zadovoljstvo povodom dosadašnje saradnje sa EBRD koja se pokazala pozitivnom i stimulativnom za sveukupan crnogorski razvoj i inapredak, a jasan pokazatelj za uspješnu saradnju je upravo činjenica da su, kada se posmatra region Zapadnog Balkana, ukupne investicija EBRD-a, po glavi stanovnika, najveće upravo u Crnoj Gori.

Susret potpredsjednika Ibrahimovića sa Remonom Zakariem, šefom kancelarije EBRD za Crnu Goru

Uloga EBRD-a, kao jednog od generatora ekonomskog rasta, razvoja i zaposlenosti naročito u pogledu podrške u ralizaciji infrastrukturnih projekata od regionalnog značaja, razvoju proizvodnje električne enrgije iz obnovljivih izvora, tehničkom podrškom u sferi poboljšanja poslovnog okruženja i unapređenju pozitivne klime za jačanje poslovnog ambijenta odličan su pokazatelj izvanredne saradnje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?