Učešće predstavnika NVO u Radnoj grupi ( izmjene i dopune opšteg Zakona o obrazovanju)

Objavljeno: 07.03.2022. 12:16 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( "Službeni list Crne Gore" , br 41/18 )

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA UPUĆUJE 

JAVNI POZIV 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA /CU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPŠTEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU


Javni poziv sa detaljnim informacijama možete preuzeti u nastavku. 


Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete
Objavljen: 07.03.2022.
Rok za prijavu: 15.03.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?