Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Uspostavljena direktna komunikacija i konkretna saradnja Crne Gore i Agencije za sajber bezbjednost Evropske Unije (ENISA)

Objavljeno: 16.03.2023. 11:27 Autor: Ministarstvo javne uprave

Crna Gora uspostavlja saradnju sa ENISA-om (Agencija za sajber bezbjednost Evropske Unije).

Dukaj je na samom početku sastanka istakao da je Ministarstvo javne uprave iskazalo veliko interesovanje za saradnju sa Agencijom Evropske unije za sajber bezbjednost (ENISA).

Iskustva i ekspertize ENISA-e bile bi od nemjerljivog značaja za sve aktivnosti koje smo započeli u cilju jačanje sajber bezbjednosti u Crnoj Gori",naglasio je Dukaj.

Produbljivanje saradnje sa ENISA-om bi Crnoj Gori omogućilo stručnu pomoć u procesu oporavka informatičke infrastrukture Vlade Crne Gore, i mreže državnih organa, kroz angažovanje grupe eksperata specijalizovanih za sajber bezbjednost, specijalizovane obuke u oblasti sajber bezbjednosti, ekspertsku podršku, studijske posjete savremenim centrima za sajber bezbjednost, obezbjeđivanje alata i softverskih rješenja za jačanje sajber bezbjednosti, koji bi doprinjeli jačanju infrastrukturnih kapaciteta i omogućili sofisticiranu prevenciju i rješavanje eventualnih sajber incidenata u budućnosti.

Enisa

“Agencija Evropske unije za sajber bezbjednost (ENISA) i EU nam mogu pomoći u osnivanju Agencije za sajber bezbjednost, sa svojim ekspertizama i iskustvom u uspješnom radu u okviru Evropske unije”, istakao je Dušan Polović.

Šef tima za međunarodnu saradnju ENISA , Srefano De Crescenzo istakao je da je ključna nadležnost ENISA-e da pomaže zemljama članicama EU u razvoju javnih politika u oblasti sajber bezbjednosti ali i na zajedničkom nivou EU.

Enisa

Naime inicijativa koja je potekla od crnogorske strane će pokrenuti konkretne aktivnosti i saradnju agencije ENISA-e i Regionalnog centra za sajber bezbjednost sa sjedištem u Podgorici.

U razgovorima je dogovoreno da se saradnja razvija u dijelu:

-Razvoja vještina u oblasti sajber bezbjednosti obzirom da ENISA ima svoj okvir za razvoj vjestina u oblasti sajber bezbjednosti.

- ENISA u dijelu odbrane od sajber napada ima svoj program koji se naziva Syber Europe i u toj oblasti je ponuđena saradnja Crnoj Gori.

U razgovorima je crnogorska strana iskazala interesovanje da se aktivnije uključi u djelokrug rada ENISA-e, na nivou posmatrača.

Ono što je posebne važno istaći sa ovog sastanka jeste da je uspostavljena direktna komunikacija i to je od posebnog značaja kad su u pitanju sajber napadi i brzina razmjene informacija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?