Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Usvojen Rebalans budžeta za tekuću godinu

Objavljeno: 18.05.2023. 10:37 Autor: Ministarstvo finansija

Državni prihodi uvećani za 10 procenata

Predlogom Rebalansa za 2023. godinu, koji je Vlada usvojila na današnjoj sjednici, primici i izdaci budžeta planirani su u iznosu od od cca 2,9 milijadi , što predstavlja uvećanje od okvirno 46.7 miliona .

Shodno Ustavu Crne Gore, odnosno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim se reguliše uravnoteženje budžeta, Ministarstvo finansija je imajući u vidu neplanirana prihodovana sredstva od realizovanog paketa podrške Evropske unije našoj zemlji za prevazilaženje energetske krize (u iznosu od 30 mil ),  potrebu obezbijeđivanja finansiranja vanrednih parlamentarnih izbora  (cca 5 mil €), kao i obezbijeđivanja nedostajućih sredstava za subvencije za zapošljavanje lica sa invaliditetom (13 mil ) i određenih tehničkih korekcija, pripremilo izmjene Zakona o budžetu za 2023. godinu.

Pored navedenog, usljed revidiranih makroekonomskih pokazatelja i bolje naplate prihoda od plana, predložene su korekcije očekivanih  primitaka, te su izvorni prihodi budžeta za tekuću godinu planirani u ukupnom iznosu od 2.36 milijardi €, što predstavlja uvećanje od cca 215 miliona € ili 10% u odnosu na planirane Zakonom o budžetu za 2023. godinu.

U skladu sa izmijenjenim fiskalnim okvirom za tekuću godinu, projektuje se ostvarenje deficita potrošnje od cca 193 miliona , odnosno cca 3% BDP-a što je za gotovo 173 miliona bolji rezultat od inicijalnog plana. 

Uzimajući u obzir značajnu konsolidaciju javnih finansija od okvirno 3% BDP-a, projektovani deficit javne potrošnje nalazi se u okvirima mastrihtskog kriterijuma deficita budžetske potrošnje, i u skladu je sa kriterijumima fiskalne odgovornosti, utvrđenim Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Dodatno, rebalansom budžeta projektuje se ulazak u zonu suficita tekuće potrošnje, odnosno ostvarenje zlatnog fiskalnog pravila kojim se definiše zaduženje države isključivo za potrebe infrastrukturnih projekata. 

Shodno ažuriranim fiskalnom okviru, nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta za 2023. godinu umanjena su za 167 miliona .

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?