Venecijanska komisija ohrabrila put ka reformskim procesima u crnogorskom pravosuđu

Objavljeno: 22.12.2022. 09:33 Autor: Ministarstvo pravde

Evropska komisija za demokratiju putem prava, odnosno Venecijanska komisija objavila je Mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama usvojeno na 133. Plenarnoj sjednici koja je održana 16-17. decembra u  Veneciji, na kojoj je uzeo učešće i ministar pravde, Marko Kovač.

Ministarstvo pravde pohvaljeno je za sprovođenje inkluzivne, transparentne i opsežne javne rasprave na temu izmjena Zakona o Sudskom savjetu i sudijama. Sa te strane, Komisija je zahvalna ministru pravde na prilici da bude uključena u reformski proces crnogorskog pravosuđa, i to u tako ranoj fazi kreiranja novih normativnih rješenja. 

Prema navodima u Mišljenju, prisustvo članova izvršne vlasti ne narušava nezavisnost Sudskog savjeta. Venecijanska komisija nije problematizovala ulogu ministra pravde u Sudskom savjetu. Naprotiv, iz Komisije smatraju da ministar pravde u ovakvom organu može biti od koristi za kreiranje dijaloga između različitih aktera u sistemu.

Ministarstvo je pohvaljeno i za učešće na onlajn sastancima su prethodili Plenarnoj sjednici održanoj prošle nedjelje u Veneciji. Pomenutim onlajn sastancima sa ekspertima Venecijanske komisije prisustvovali su i predstavnici Vrhovnog suda, Sudskog savjeta, strukovnog udruženja sudija, Advokatske komore, predstavnici parlamentarne većine i predstavnici parlamentarne opozicije i civilnog društva.

Venecijanska komisija posebno je razmotrila novi član 35 Zakona kojim se utvrđuje postupak za izbor predsjednika Vrhovnog suda. Ocijenjeno je da nije u mandatu, niti djelokrugu Komisije da ocjenjuje ustavnost člana 35 Zakona ili bilo kojeg drugog nacrta amandmana.

Osim navedenog, u Mišljenju se navodi da član 124 Ustava dalje ne razrađuje predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda. Imajući u vidu da Opšta sjednica Vrhovnog suda može predložiti do tri kandidata, odnosno najviše tri kandidata, čini se da nije uočeno zadiranje u ustavne prerogative Vrhovnog suda. Ovaj Sud zadržava pravo predlaganja kandidata za Sudski savjet, dok zadržava svoj prerogativ izbora predsjednika. Venecijanska komisija primjećuje da je ova odredba u skladu sa međunarodnim standardima.

U okviru Mišljenja, Venecijanska komisija je podsjetila da je njena nadležnost ograničena na procjenu usklađenosti zakona sa relevantnim međunarodnim standardima. S tim u vezi, poručeno je da predmetni Zakon rješava nedostatke koji su uočeni u njegovoj praktičnoj primjeni te da reforme unutar crnogorskog pravosuđa idu u pravom smjeru. Evropska komisija za demokratiju putem prava je ovim putem izrazila nadu da će njeno djelovanje u ovako ranoj fazi procesa doprinijeti najboljem reformskim rješenjima.

Mišljenje Venecijanske komisije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama možete preuzeti na linku Venice Commission :: Council of Europe (coe.int)

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?