Vlaović: U procesu komunikacije medija primjenjivati rodnu perspektivu

Objavljeno: 17.06.2022. 16:19 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Rodnu perspektivu potrebno je primijeniti u procesu komunikacije medija, jer omogućava da se osvijetle nejednakosti sa kojima se žene suočavaju, a koje su im kulturološki dodijeljene, što se potom rutinski reflektuje u medijima, saopštila je ministarka kulture i medija Maša Vlaović tokom sastanka sa rezidentnim koordinatorom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Piterom Lundbergom.

Vlaović je govorila na temu rodne ravnopravnosti u medijima, kao i njenom značaju i uticaju na društvo.

“Na koje će teme i pitanja mediji skrenuti pažnju javnosti i na koji način će to učiniti, zavisi od niza faktora, a prije svega od ličnih iskustava novinara/ki, njihove orjentacije – ideološke, vjerske, političke, kulturološke”, istakla je Vlaović. 

Smatra da je važno uticati na medije da prilikom samog predstavljanja i istraživanja neke teme nađu način kako je približiti javnosti i u kom smjeru je potrebno djelovati.

“Rodna senzibilizacija predstavlja uslov samospoznaje i osviješćenosti o svom sopstvenom položaju, a onda i o položaju muškaraca i žena u jednom društvu. To će omogućiti novinarima/kama da u kontekstu sagledaju kulturološki dodijeljene rodne uloge, te prepoznaju ograničenja i nejednakosti sa kojima se žene sučavaju, a samim tim i novinarke”, rekla je Vlaović.

Podsjetila je da je prije godinu pokrenuta kompletna reforma medijske oblasti tj. izrada prve Medijske strategije Crne Gore 2022-2026 i pratećeg Akcionog plana kao i izmjene i dopune Zakona o medijima, Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Zakona o elektronskim medijima (Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama).

“U ovom strateškom dokumentu i propisima ovo je jedna od glavnih tema čije poštovanje će doprinijeti sveukupnom napretku društva”, rekla je Vlaović.

Prema njenim riječima, mediji su jedna od najaktuelnijih tema kojima se mora pozabaviti nova Vlada, posebno u slučaju rješavanja napada na novinare, koji su i nakon mnogo godina pod znakom pitanja i bez jasnih definicija.

Vlaović je podsjetila da Ministarstvo kulture i medija i Program UN-a realizuju dva programa - Jačanje sistema upravljanja kulturnim dobrima i Kreativna Crna Gora, ekonomska valorizacija i kreativne industrije.

Rezidentni koordinator UN izrazio je posebno pozitivno mišljenje prema namjerama Ministarstva kulture i medija da kulturu učini dostupnom svim uzrastima, naročito djeci i mladima.

“Od izuzetnog značaja je da umjetnost i kultura budu pristupačne djeci od najranije dobi i da na taj način možemo graditi društvo koje će imati u sebi razvijenu moć kritičkog promatranja”, rekao je Lundberg.

Kazao je da su u UN-u otvoreni za nastavak i razvoj dalje saradnje.

Album sa fotografijama

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?