Zajedno protiv zagađenja

Objavljeno: 10.03.2024. 23:00 Autor: vd Direktor Haris Husic

Dvodnevna vježba kojom je simulirana reakcija na zagađenje Jadranskog mora održana je ove sedmice u Baru u okviru petog sastanka za izradu Sub-regionalnog plana za reagovanje na zagađenje Jadranskog mora. Vježba je sprovedena u organizaciji REMPEC-a (Regionalnog centra za reagovanje na zagađenje Sredozemnog mora), a održana je u Baru. Scenario je podrazumijevao zagađenje u teritorijalnim vodama Crne Gore, a vježba je podrazumijevala reakciju i aktivaciju plana Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama u slučaju eventualnog zagađenja mora i mogućih posljedica.

"Za Crnu Goru je od velikog značaja da učestvuje u kreiranju i impelmentaciji sub-regionalnog plana. Izrazio bih veliku zahvalnost svim državama učesnicama na nesebičnoj razmjeni znanja i iskustava i nadamo se da ćemo u budućnosti nastaviti ovako lijepu saradnju sa ciljem zaštite Jadrana od zagdjenja", kazao je Haris Husić, v.d. direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanju lukama, koji je istakao važnost saradnje država Jadranskog mora u projektima od zajedničkog značaja.

Projekat izrade plana podržale su  sve jadranske države, a finansirala ga je Vlada Italije.

Pored Crne Gore na vježbi su učestvovali i ostale zemalje koje okružuju Jadransko more i to Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Italija.

Vježba je trajala dva dana, dok je treći dan bio posvećen njenoj analizi kao i reviziji Sub-regionalnog plana koji podrazumijeva bližu saradnju među državama u slučaju zagađenja mora.

Ispred Ministarstva saobraćaja i pomorstva, vježbu je otvorio državni sekretar Pavle Tripković.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/3
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?