Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Završen projekat razvoja i implementacije novog informacionog sistema Ministarstva pravde

Objavljeno: 28.04.2023. 12:07 Autor: Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde je kroz realizaciju Programa razvoja informaciono komunikacionih tehnologija  pravosuđa 2021-2023. godine (IKT Program), zahvaljujući sredstvima IPA 2018 i podršci Delegacije EU u Crnoj Gori, realizovalo značajan projekat: Razvoj i implementacija novog informacionog sistema.

IKT Program je primarno posvećen razvoju i unapređenju informacionog sistema pravosuđa (ISP), kao jedinstvenog sistema Ministarstva pravde, sudova, državnih tužilaštava i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS). Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija predstavlja sastavni dio procesa reforme pravosuđa, čiji fokus se nalazi na izgradnji nezavisnog, nepristrasnog i odgovornog pravosuđa, povećanja njegove efikasnosti, unapređenja razmjene podataka i elektronskih servisa za građane, kao i analitičko-statističkih kapaciteta.

U periodu od dvije godine izabrani izvođač kompanija CoreIT je sa Direktoratom  za IKT pravosuđa i bezbjednost podataka, uz intezivnu saradnju sa Odjeljenjem za kaznenu i prekršajnu evidenciju, Direktoratom za krivične sankcije i nadzor, Direktoratom za pravosuđe i Direktoratom za krivično i građansko zakonodavstvo, uspješno završila softversko rješenje.

Softversko rješenje  je bazirano na open source tehnologiji sa mikroservisnom arhitekturom,  modularnog je  tipa i čine ga 4 komponente:

  • Registar novčanih kazni
  • Registar kaznene evidencije
  • Modul za alternativne sankcije
  • Elektronski registri : Registar tumača, Registar sudskih vještaka, Registar stečajnih upravnika, Evidencija lica koja polažu notarski ispit, Evidencija o osobama koje polažu ispit za javnog izvršitelja, Registar medijatora, Registar evaluatora spora, Evidencija lica koja su polagala pravosudni ispit, Lista lica za podršku djeci u porodično pravnim sporovima, Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično pravnih odnosa, Evidencija o polaganju ispita za pripravnike.

Novi informacioni sistem pokriva gotove sve poslovne procese ministarstva, a sadrži zaseban Single Sign-On (SSO)  modul za autentifikaciju i identifikaciju korisnika sistema. Realizacijom ovog značajnog projekta direktno se  povećava  transparentnost sistema prema građanima, pravnim licima i advokatima u cilju intezivnijeg korišćenja elektronskih servisa. Dodatno, unaprijeđena je statistička komponenta sistema, kroz mogućnost generisanja većeg broja izvještaja. Sastavni dio  sistema je veliki broj predefinisanih šablona i templejta kao značajna pomoć službenicima ministarstva u izdavanju uvjerenja, rješenja, generisanju potrebnih licenci, pravovremenom slanju  notifikacija licima u slučaju isteka licenci, čime se značajno podiže stepen efikasnosti zaposlenih, kao i ažurnost podataka.

Glavni benefiti su nova arhitektura koja omogućava povezivanje sa ostalim institucijama pravosuđa i registrima državnih organa, kao na primjer : Centralni registar stanovništva (MUP), Registar vozila (MUP), Centralni registar privrednih subjekata (Uprava prihoda), Centralni Registar  osiguranika (Uprava prihoda), kao i pojedinih evidencija iz nadležnosti Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

MINISTARSTVO PRAVDE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?