Završen prvi međunarodni EYCA Educo kamp

Objavljeno: 16.08.2021. 06:50 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Evropska unija u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, uskoro pokreće veliku kampanju „Dijalog sa mladima“, koja ima za  cilj da se mladi uključe u proces odlučivanja o pitanjima koja se tiču njih. Kampanja, koja je simbolično najavljena na Dan mladih, biće usmjerena na podizanje svijesti o tome šta tačno znači učešće mladih i zašto je ono važno, kao i na kreiranje i njegovanje bliskog dijaloga između mladih i donosioca odluka na nacionalnom nivou.

 EU je podržala i organizaciju prvog međunarodnog EYCA Educo kampa, koji se održavao od 12. do 15  avgusta 2021 godine u Breznima (Opstina Plužine), na kome se okupilo 25 mladih iz Crne Gore i drugih evropskih zemalja.

EYCA Educo kamp

Na otvaranju EYCA Educo kampa govorili su: Ksenija Božović, VD  zamjenice direktora Uprave za sport i mlade, Ana Popović PR i EVENT Manager EU Info Centra i Jugoslav Radović izvršni direktor „NVO Centar za omladinsku edukaciju.“

Ana Popović iz EU Info Centra je istakla veliko zadovoljstvo što je EU delegacija prepoznala inicijativu da imamo dosta aktivnosti za mlade i izrazila zahvalnost što postoji volja Uprave za sport i mlade i Centra za omladinsku edukaciju da sprovode ovakve aktivnosti i da će ih EU Info Centar  uvijek rado podržati.

„Vlada Crne Gore, zajedno sa resornim Ministarstvom i Upravom za sport i mlade, nastaviće da osnažuje koordinacione mehanizme sa ciljem unapređenja saradnje i stvaranja snažne sinergije između institucija nadležnih za pitanja mladih na nacionalnom i lokalnom nivou omladinskih organizacija, uz nezaobilaznu podršku međunarodnih organizacija kojima su mladi u fokusu. Unapređenje i razvoj društveno odgovornih programa, poput EYCA programa u Crnoj Gori, treba da budu u fokusu svih Vladinih politika za mlade, kako bi se osigurala održiva rešenja za brojne probleme i izazove sa kojima se mladi danas susreću i kako bi se stvaralo podsticajno okruženje za njihov razvoj“ -rekla je Božović.

Polaznicima kampa u ime NVO „Centar za omladinsku edukaciju“ obratio se i Jugoslav Radović i čestitao Međunarodni dan mladih.

„Zadovoljstvo nam je što vas imamo na našem i Međunarodnom EYCA Educo kampu, a pogotovu imajući u vidu ogromno interesovanje i više od 150 prijava iz svih gradova Crne Gore. Koristim priliku da se zahvalim našim prijateljima i pokroviteljima ovog kampa, Delagaciji Evropske unije u Crnoj Gori, koja nam je obezbijedila sredstva da na ovako lijep način proslavimo ovaj važan omladinski datum.

Želim da ovim putem istaknem snažnu podršku Uprave za sport i mlade i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta EYCA programu, što će u budućnosti rezultirati dugoročnim strateškim razvojem ovog projekta na lokalnom i nacionalnom nivou.“

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?