Zbirka slučajeva nepravilnosti i prevara prepoznatih u praksi kroz realizaciju projekata finansiranih iz sredstava EU

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?