Бојан Ћулафић

државни секретар

Рођен 31.05.1993.године у Подгорици, гдје је завршио основну и средњу школу.

Образовање:

Основне академске студије завршио је на Универзиту Унион у Београду - Београдска банкарска академија, студијски програм Економија, финансије и бизнис.

Дипломирао је 2016.године са звањем Дипломирани економиста на тему Кредити и кредитна политика Банке.

Радно искуство:

У периоду од 2016. до 2021.године обављао је послове менаџера у Сектору за правна лица, у НЛБ Банци а.д. Подгорица.

У периоду од јануара 2021.године до децембра 2022.године био је ангажован на пословима менаџера у Сектору за корпоративне клијенте у Адриатиц Банк АД Подгорица.

Додатно је похађао курсеве и семинаре у области финансија и економије, у Црној Гори и иностранству:

⁃ Моодy’с Аналyтицс, 

⁃ Валор Ацадемy, 

⁃ ГИ Гроуп - ОДМ Цонсултинг и 

⁃ НЛП Институт.

Служи се енглеским језиком.