Добра наплата прихода, мањи расходи

У јулу суфицит буџета скоро 42 милиона еура, дефицит за 7 мјесеци за 42% мањи од плана

Настављен је позитиван резултат у кретању фискалних показатеља након јуна ове године и суфицита буџета Црне Горе од 3 милиона еура, јер остварени суфицит буџета у јулу износи 41,3 мил. € или 0,9% процијењеног БДП-а.

Суфицит буџета у јуну и јулу 2021. указује на значајан опоравак економске активности, посебно имајући у виду да је у јуну и јулу 2019. године, рекордне у оствареним приходима од туризма, дефицит буџета износио 0,8 милиона еура и 5,3 милиона еура. Суфицит у ова два мјесеца 2021. године је забиљежен и након великог пада у 2020. години, када је дефицит био 47,2 милиона еура у јуну, односно 56,3 милиона у јулу.

suficit

Од почетка јануара до краја јула 2021. године, дефицит буџета је мањи за 86,4 мил. € или 42,1% од планираног и износи 118,9 мил. € или 2,6% БДП-а. То је за 151,8 мил. € или 56,1% мањи дефицит у односу на 2020. годину.

Главни разлози оствареног резултата су добра наплата прихода и ниже остварење издатака у односу на првобитно планирано.

Приходи буџета за седам мјесеци ове године износили су 982 мил. € или 21,2% БДП-а, што је у односу на исти период 2020. године више за скоро 100 мил. € или 11,3%, док су у односу на план на нивоу од 99,6%. Уколико би из плана, односно извршења били искључени приходи који се остварују од донација, а који превасходно зависе од динамике повлачења средстава од донатора, укупни приходи буџета су изнад плана за 7,6 мил.€, што показује ефекат раста економске активности на наплату прихода буџета.

Расту прихода у највећој мјери је допринио раст наплате прихода по основу пореза на додату вриједност, који су већи у односу на исти период претходне године за 42,8 мил. € или 14,2%. У односу на план,  ови приходи су већи за 14,7 мил. € или 4,5%, што указује на опоравак економске активности, али и већу пореску дисциплину, као и остварене позитивне ефекте од имплементације електронске фискализације пореских регистар каса.

Приходи од акциза такође биљеже раст у односу на упоредни период 2020. године, као и у односу на план и то за 8,6 мил. € или 7,5%, односно 6,3 мил. € или 5,4%. Овај раст прихода у досадашњем периоду компензује планирани ефекат предложених законских рјешења која се односе на акцизе и од средине маја ове године су у Скупштини Црне Горе, уз још два неусвојена важна предлога закона за обрачун са непријављеним приходима.

Напомињемо да су приходи буџета у јулу ове године износили 194 милиона еура, што је у односу на исти мјесец 2020. више за 59,7 мил. € или 44,5%. Остварена наплата у јулу је и изнад оне у јулу 2019. године за 19,8 мил. € или 11,4 одсто.

prihodi

Издаци буџета у периоду јануар - јул 2021. године износили су 1.100,9 мил. € или 23,7% процијењеног БДП-а и у односу на планиране мањи су за 90 мил.€ или 7,6%. У односу на исти период 2020. године, издаци буџета мањи су за 51,9 мил.€ или 4,5%. 

Мање остварење у односу на планирано забиљежено је код готово свих категорија расхода. Текући издаци остварени су на нивоу од 477,4 мил. € и мањи су за 45,6 мил. € или 8,7% у односу на планиране, као и за 13,7 милиона еура у односу на упоредни период 2020. године.

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?