Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Dobra naplata prihoda, manji rashodi

Objavljeno: 31.08.2021. 10:19 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

U julu suficit budžeta skoro 42 miliona eura, deficit za 7 mjeseci za 42% manji od plana

Nastavljen je pozitivan rezultat u kretanju fiskalnih pokazatelja nakon juna ove godine i suficita budžeta Crne Gore od 3 miliona eura, jer ostvareni suficit budžeta u julu iznosi 41,3 mil. € ili 0,9% procijenjenog BDP-a.

Suficit budžeta u junu i julu 2021. ukazuje na značajan oporavak ekonomske aktivnosti, posebno imajući u vidu da je u junu i julu 2019. godine, rekordne u ostvarenim prihodima od turizma, deficit budžeta iznosio 0,8 miliona eura i 5,3 miliona eura. Suficit u ova dva mjeseca 2021. godine je zabilježen i nakon velikog pada u 2020. godini, kada je deficit bio 47,2 miliona eura u junu, odnosno 56,3 miliona u julu.

suficit

Od početka januara do kraja jula 2021. godine, deficit budžeta je manji za 86,4 mil. € ili 42,1% od planiranog i iznosi 118,9 mil. € ili 2,6% BDP-a. To je za 151,8 mil. € ili 56,1% manji deficit u odnosu na 2020. godinu.

Glavni razlozi ostvarenog rezultata su dobra naplata prihoda i niže ostvarenje izdataka u odnosu na prvobitno planirano.

Prihodi budžeta za sedam mjeseci ove godine iznosili su 982 mil. € ili 21,2% BDP-a, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za skoro 100 mil. € ili 11,3%, dok su u odnosu na plan na nivou od 99,6%. Ukoliko bi iz plana, odnosno izvršenja bili isključeni prihodi koji se ostvaruju od donacija, a koji prevashodno zavise od dinamike povlačenja sredstava od donatora, ukupni prihodi budžeta su iznad plana za 7,6 mil.€, što pokazuje efekat rasta ekonomske aktivnosti na naplatu prihoda budžeta.

Rastu prihoda u najvećoj mjeri je doprinio rast naplate prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost, koji su veći u odnosu na isti period prethodne godine za 42,8 mil. € ili 14,2%. U odnosu na plan,  ovi prihodi su veći za 14,7 mil. € ili 4,5%, što ukazuje na oporavak ekonomske aktivnosti, ali i veću poresku disciplinu, kao i ostvarene pozitivne efekte od implementacije elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa.

Prihodi od akciza takođe bilježe rast u odnosu na uporedni period 2020. godine, kao i u odnosu na plan i to za 8,6 mil. € ili 7,5%, odnosno 6,3 mil. € ili 5,4%. Ovaj rast prihoda u dosadašnjem periodu kompenzuje planirani efekat predloženih zakonskih rješenja koja se odnose na akcize i od sredine maja ove godine su u Skupštini Crne Gore, uz još dva neusvojena važna predloga zakona za obračun sa neprijavljenim prihodima.

Napominjemo da su prihodi budžeta u julu ove godine iznosili 194 miliona eura, što je u odnosu na isti mjesec 2020. više za 59,7 mil. € ili 44,5%. Ostvarena naplata u julu je i iznad one u julu 2019. godine za 19,8 mil. € ili 11,4 odsto.

prihodi

Izdaci budžeta u periodu januar - jul 2021. godine iznosili su 1.100,9 mil. € ili 23,7% procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 90 mil.€ ili 7,6%. U odnosu na isti period 2020. godine, izdaci budžeta manji su za 51,9 mil.€ ili 4,5%. 

Manje ostvarenje u odnosu na planirano zabilježeno je kod gotovo svih kategorija rashoda. Tekući izdaci ostvareni su na nivou od 477,4 mil. € i manji su za 45,6 mil. € ili 8,7% u odnosu na planirane, kao i za 13,7 miliona eura u odnosu na uporedni period 2020. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?