Јавни позив домаћим и међународним адвокатским канцеларијама да доставе понуде за заступање Црне Горе у арбитражном поступку против др Душка Кнежевића

ЈАВНИ ПОЗИВ ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ АДВОКАТСКИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА ДА ДОСТАВЕ ПОНУДЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ У АРБИТРАЖНОМ ПОСТУПКУ ПРОТИВ ДР ДУШКА КНЕЖЕВИЋА, АТЛАС ЦАПИТАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД И МЕЉИНЕ ЦОМПЛЕX ЛИМИТЕД

 

Др Душко Кнежевић, Атлас Цапитал Холдинг Лимитед и Мељине Цомплеx Лимитед су поднијели обавјештење о арбитражи против Црне Горе, по основу члана 9 Споразума о узајамном подстицању и заштити улагања између Србије и Црне Горе и Републике Кипар, у складу са арбитражним правилима Комисије Уједињиних нација за међународно трговинско право (“УНЦИТРАЛ Правила”).

Министарство финансија и социјалног старања позива све заинтересоване домаће и међународне адвокатске канцеларије, са искуством у заступању Држава у ад хоц арбитражним поступцима по УНЦИТРАЛ-овим Правилима, да доставе понуду са спецификацијом цијена услуге, појединачно по фазама, за заступање Црне Горе у арбитражном поступку против др Душка Кнежевића, Атлас Цапитал Холдинг Лимитед и Мељине Цомплеx Лимитед.

 

Адвокатска канцеларија ће пружати правне савјете и правну помоћ у вези са Арбитражним поступком, односно услуге:

 

и. израде правне анализе случаја, односно преглед и правну анализу документације у вези са Арбитражним поступком;

ии. израде нацрта и подношење поднесака за потребе вођења Арбитражног поступка;

иии. израде поднесака у вези са именовањем арбитра, односно за формирањем Трибунала у Арбитражном поступку;

ив. консултације са клијентом и савјетницима клијента у вези са питањима од значаја за вођење Арбитражног поступка;

в. заступање клијента на рочиштима у оквиру Арбитражних поступака, ако их буде; и

ви. друге правне услуге у вези са Арбитражним поступком.

 

Квалификациони (обавезни) услови који ће бити предмет бодовања:

 

- Претходно искуство у заступању Држава у ад хоц арбитражним поступцима на основу УНЦИТРАЛ Правила;

- Претходно искуство у ад хоц арбитражним поступцима по УНЦИТРАЛ-овим Правилима за најмање 3 члана адвокатске канцеларије који ће пружати услуге у арбитражном поступку.

 

Понуда треба, посебно, да садржи сљедеће елементе:

 

- Имена и биографије предложених чланова тима;

- Састав и референце адвоката који ће пружати услуге у складу са арбитражним поступком;

- Профил кандидата, детаље о искуству и сличним ангажманима, укључујући информације и детаљан опис улоге заступника на сличним пословима (посебно у ад хоц арбитражним поступцима по УНЦИТРАЛ-овим Правилима);

- Доказ да се најмање један адвокат или савјетник активно служи локалним језиком;

- Писана изјава о непостојању конфликта интереса;

- Писана изјава о доступности адвоката до завршетка арбитражног поступка;

- Финансијска понуда.

 

Финансијска понуда треба, посебно, да садржи сљедеће елементе:

 

- Цијену по сату за сваког појединца (адвоката, партнера, савјетника, сарадника и/или особља који ће бити ангажован у арбитражном поступку);

- Додатне накнаде за адвокате које би могли пружити током поступка;

- Мјесечна накнада која би била наплац́ена за савјетовање електронским путем или путем телефона о рутинским питањима, и

- накнаде за друге могуће трошкове, ако постоје, као што су правна истраживања, копије, итд.

- Процјена трошкова по појединој процесној фази;

 

Избор заступника извршиће се на основу сљедећих критеријума:

· Квалификациони (обавезни услови)............................................................................70 поена

· Финансијска понуда..............................................................................................30 поена

 

Рок за подношење понуда је 30. март 2021. године, до 15:00 сати (по локалном времену).

 

Квалификациона и финансијска понуда се достављају у 2 одвојене затворене коверте. Понуде је потребно доставити у писаној или електронској форми на црногорском и енглеском језику у три примјерка, у затвореној коверти, са јасно назначеним текстом: „Понуда за избор правног заступника за заступање Црне Горе у арбитражном поступку против др Душка Кнежевића, Атлас Цапитал Холдинг Лимитед и Мељине Цомплеx Лимитед”, на адресу:

 

Министарство финансија и социјалног старања Црне Горе, ул. Станка Драгојевића 2, 81000 Подгорица, Црна Гора и на емаил адресу: александра.поповиц@миф.гов.ме.

 

Закон о јавним набавкама се не примјењује на набавке услуга арбитраже (члан 14 став 1 тач. 4 и 5а).

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?