Јавни позив за предлагање представника НВО за израду нацрта Закона

Објављено: 22.11.2021. 12:39 Аутор: Министарство капиталних инвестиција

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду нацрта Закона о радном времену и паузама у току радног времена мобилних радника и тахографа у друмском превозу 

Број представника невладиних организација у радном тијелу: 1 (ЈЕДАН)

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:

 • да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
 • да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
 • да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело,  спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
 • да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 • да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

 Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:

 • да има пребивалиште у Црној Гори;
 • да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
 • није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно  намјештеник. 

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу: 

 • доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија); 
 • фотокопија статута невладине организације;
 • доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације; 
 • доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 • изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
 • фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
 • биографија представника невладине организације у радном тијелу;
 • доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ); 
 • изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
 • изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: 15 дана од дана објављивања на сајту, а доставља се путем поште или личном доставом на арихиви министарства.

Назив организационе јединице органа државне управе која је одговорна за реализацију питања које сагледава или нормативно уређује радно тијело: Министарство капиталних инвестиција – Директорат за друмски саобраћај.

 

Документа

Јавни позив за предлагање представника НВО у радном тијелу за израду нацрта Закона о радном времену и паузама у току радног времена мобилних радника и тахографа у друмском превозу
Јавни позив за предлагање представника НВО у радном тијелу за израду нацрта Закона о радном времену и паузама у току радног времена мобилних радника и тахографа у друмском превозу
Јавни позив за предлагање представника НВО у радном тијелу за израду нацрта Закона о радном времену и паузама у току радног времена мобилних радника и тахографа у друмском превозу
Верзија 1.0 Објављено: 22.11.2021. 12:30
Преузми pdf 598 KB

Детаљи јавног позива:

Надлежна институција:Министарство капиталних инвестиција
Објављен: 22.11.2021.
Рок за пријаву: 06.12.2021.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?