КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА

Објављено: 04.08.2022. 07:45 Аутор: Министарство правде

На основу члана 14 Закона о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и ,,Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 55/16 и 84/18) и Правилника о броју мјеста и службеним сједиштима нотара (,,Службени лист РЦГ'', број 23/06 и ,,Службени лист ЦГ'', бр. 11/12, 93/20 и 65/21), Министарство правде расписује

К О Н К У Р С

ЗА ИМЕНОВАЊЕ НОТАРА

 

 - за подручје Основног суда у Бару, једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Бару;

- за подручје Основног суда у Беранама, једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Андријевици и једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Петњици;

- за подручје Основног суда у Бијелом Пољу, једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Мојковцу;

- за подручје Основног суда у Жабљаку, једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Жабљаку и једно нотарско мјесто са службеним сједиштем Шавнику;

- за подручје Основног суда у Котору, једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Котору;

- за подручје Основног суда у Никшићу, једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Никшићу и једно нотарско мјесто са службеним сједиштем Плужинама;

- за подручје Основног суда у Плаву, једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Плаву и једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Гусињу;

- за подручје Основног суда у Подгорици, два нотарска мјеста са службеним сједиштем у Подгорици;

- за подручје Основног суда у Пљевљима, два нотарска мјеста са службеним сједиштем у Пљевљима и

- за подручје Основног суда у Херцег Новом, једно нотарско мјесто са службеним сједиштем у Херцег Новом.

У складу са чланом 12 Закона о нотарима за нотара може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:

  • да је држављанин Црне Горе;
  • да има општу здравствену и пословну способност;
  • да је дипломирани правник;
  • да има положен правосудни и нотарски испит;
  • да има најмање пет година радног искуства у правној струци, од тога најмање три године радног искуства након положеног правосудног испита;
  • да није осуђиван за дјело које га чини неподобним за обављање послова нотара (Министарство по службеној дужности прибавља доказ);

Пријаву са прилозима којима се доказује да испуњава услове за именовање нотара у складу са Законом о нотарима са кратком биографијом (ЦВ) кандидат подноси Министарству правде у року од 15 дана од дана објављивања овог конкурса на адресу:

Министарство правде, ул. Вука Караџића бр. 3, Подгорица.

Напомена: Кандидат се може пријавити за више нотарских мјеста.

Текст конкурса биће објављен на интернет страници Министарства правде хттп://www.гов.ме/мпа, Службеном листу Црне Горе и у дневном листу ,,Побједа''.

За све ближе информације можете се обратити контакт особи у Министарству правде:

Вељко Вучковић

020/407-519

вељко.вуцковиц@мпа.гов.ме

Број: 01-109/22-7866

Подгорица, 4. августа 2022. године

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?