Министарка Братић и Градоначелинк Јокић посписали споразум за унапређење сарадње


У стратегији јачања унутрашње контроле у МПНКС, министарка Братић је посебно захтијевала јачање унутрашње контроле и њено унапређење у циљу успјешне реализације циљева. Цијенећи да је екстерна оцјена квалитета рада овог унутрашње ревизије  и стандард 1312 саставни дио стратегије МПНКС, министарка Братић је  на предлог в.д. генералне директорице директората за унутрашњу ревизију  Славице Драшковић одлучила да овај посао и формално правно  закључи  споразумом.

Mr. Slavica Drašković

Споразум је потписан дана 07.09.2021 и њиме је  дефинисана међусобна сарадња Директората за унутрашњу ревизију и надзор органа државне управе Министарства просвјете, науке културе и спорта (у даљем тексту МПНКС) и Службе за унутрашњу ревизију Општине Котор у погледу унапређења методологије рада унутрашње ревизије и екстерне оцјене квалитета унутрашње ревизије. 

Потписивањем овог споразума Директорат за унутрашњу ревизију и надзор органа државне управе МПНКС и Служба за унутрашњу ревизију Општине Котор су сагласни да међусобно сарађују и размјењују стечена знања, искуства и добру праксу  примјене националних прописа Црне Горе којима је уређена унутрашња ревизија и Међународног оквира професионалне праксе унутрашње ревизије (ИИА), у границама својих расположивих ревизорских ресурса. 

Потписници овог споразума су сагласни да сарађују нарочито у дијелу успостављања и унапређења професионалне праксе примјене стандарда 1312 - Екстерна оцјена квалитета рада унутрашње ревизије, под надзором Директората за централну хармонизацију Министарства финансија и социјалног старања.

Овај споразум је отворен за све видове сарадње који доприносе остваривању утврђених циљева потписника Споразума дефинисаних Стратешким односно Годишњим планом рада унутрашње ревизије. 

Потписници Споразума се обавезују да са резултатима рада који произађу из међусобне сарадње упознају Директорат за централну хармонизацију Министарства рада и социјалног старања, ради даљег унапређења укупног рада унутрашње ревизије у Црној Гори. 

По овлашћењу Министраке Братић претходно је носилац реформе код успостављању контрола била г-ђа Милице Кадовић Државни Секреатар у МПНКС која је  унијела суштинске промјене и успоставила три нивоа провјере у самом Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста.У том правилнику су у МПНКС заживјеле су стварне контроле на три нивоа по коме је у дијелу заштите потрошње јавних финансија прва контрола на нивоу начелника ,друга на нивоу Директора директората за финансије, јавне набавке и инвестиције и трећи ниво Државни секретар у дијелу коначне верификације. Исти систем се примјењује у дијелу нормативно правног и кадровског директората

Milica Kadović

Реформа у матрици одговорности МПНКС је представљала подлогу за унапређење рада унутрашње ревизије у МПНКС и основ за  постављање даљих циљева за квалитет и екстерну оцјену квалитета рада  коју је Министрака Братић даље разрадила.Имајући у виду наведено  Министарка је  потпуно сигурна у  избор и чињеницу да  оцјењивачи у области унутрашпње ревизије   буду реномирани Унутрашњи ревизори из Општине Котор. На челу тога одјељења је госпођа Нада Тодоровић која је потписник испред Општине Котор и која је такође препоручена од супервизора из Директората за хармонизацију прописа из МФСС на основу квалитета њеног рада.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?