Награда „Мирославово јеванђеље“ за 2021. годину

Министарство просвјете, науке, културе и спорта у складу са чл. 6, 14 и 42 Закона о државним наградама („Службени лист Црне Горе“, бр. 017/19)

ОБАВЈЕШТАВА  ЈАВНОСТ 

 

 да се предлози за додјелу награде Мирослављево јеванђеље за 2021. годину, могу подносити до 10. новембра 2021. године

Награда Мирослављево јеванђеље додјељује се аутору из Црне Горе за књижевно, историографско, етнографско или публицистичко дјело објављено у Црној Гори у претходне три године (2019, 2020 и 2021.година).

Предлог за додјелу награде Мирослављево јеванђеље може поднијети свако (појединац, група лица, невладина организација, привредно друштво, установа, државни орган, орган локалне самоуправе и други субјекти).

Предлог за додјелу награде се подноси у писаној форми и мора бити образложен. Уз предлог и образложење, обавезно се достављају и: шест примјерака кандидованог  дјела, рецензије, стручне критике и др.

Комплетна документација се доставља Министарству просвјете, науке, културе и спорта на адресу: ул. Његошева, бр. 83, 81250 Цетиње, са назнаком: „за награду Мирослављево јеванђеље“.

Додатне информације могу се добити у Министарству просвјете, науке, културе и спорта на телефон: 041 232 894 или е-маил: драгана.зивковиц@мпнкс.гов.ме

           

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?