Обавјештење о радном времену за рад са странкама

Објављено: 26.10.2021. 12:01 Аутор: Министарство одбране

Одредбом члана 27 Закона о државној управи (''Службени лист Црне Горе'', бр. 78/18 и 70/21) прописано је да Влада својим актом оснива органе државне управе, утврђује управне области за које се органи државне управе оснивају, као и организацију и начин рада државне управе и уређује друга питања од значаја за организацију и рад државне управе.

Сходно наведеном, објавјештавамо јавност о радном времену органа државне управе, односно радном времену за рад са странкама од 08:00 - 14:00х.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?