Одлука о расподјели средстава за финансирање пројеката(друштвена брига о дјеци и младима)

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама ("Сл. лист ЦГ" бр 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом бр. 01-10605-614/20-542 од 09. марта 2020. године под називом "Млади у фокусу", Комисија Министарства просвјете, науке, културе и спорта за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација о области друштвене бриге о дјеци и младима у 2021. години, доноси 

ОДЛУКУ 

о расподјели средстава за финансирање пројеката у области друштвене бриге о дјеци и младима у 2021. години 

Одлуку можете преузети у наставку. 

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?