Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata(društvena briga o djeci i mladima)

Objavljeno: 28.01.2022. 13:03 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG" br 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom br. 18/1 - 04- 056/21- 10567  pod nazivom "Inovacijom do veće mobilnost mladih ", Komisija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija o oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2021. godini, donosi 

ODLUKU 

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2021. godini 

Odluku možete preuzeti u nastavku. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?