Програми економских реформи Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Програм економских реформи (ПЕР) је средњорочни стратешки документ који Црна Гора припрема у оквиру дијалога о економском управљању (economic governance) са Европском унијом. Исти програм припремају и остале земље са статусом кандидата и потенцијалног кандидата за чланство. Овај документ представља припрему земаља за евентуално учешће у Европском Семестру.

Црна Гора учествује у припреми Програма економских реформи почев од 2015. године.

Програм економских реформи Црне Горе

Програм економских реформи Црне Горе
-Програм економских реформи Црне Горе 2024 - 2026. Материјал
-Извјештај о имплементацији Програма економских реформи за Црну Гору за период 2023-2025. година (за првих шест мјесеци 2023. године) Материјал
-Програм економских реформи 2023 – 2025 Материјал
-Извјештај о имплементацији Програма економских реформи за Црну Гору за период 2022-2024. година (за првих шест мјесеци 2022. године) Материјал
-Програм економских реформи Црне Горе 2022 – 2024 Материјал
-Извјештај о имплементацији Програма економских реформи за Црну Гору за период 2021-2023. година (за првих шест мјесеци 2021. године) Материјал
-Програм економских реформи Црне Горе 2021 - 2023 Материјал
-Извјештај о имплементацији Програма економских реформи за Црну Гору 2020-2022. (за првих шест мјесеци 2020. године) Материјал
-Програм економских реформи Црне Горе 2020 - 2022 Материјал
-Извјештај о реализацији Програма економских реформи за Црну Гору 2019 - 2021. (за првих шест мјесеци 2019. године) Материјал
-Програм економских реформи Црне Горе 2019 - 2021 Материјал
-Програм економских реформи Црне Горе 2018 - 2020 Материјал
-Програм економских реформи Црне Горе 2017 - 2019 Материјал
-Програм економских реформи Црне Горе 2016 - 2018 Материјал
-Програм економских реформи Црне Горе 2015 - 2017 Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?