Programi ekonomskih reformi Crne Gore

Objavljeno: 29.08.2021. 12:03 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Program ekonomskih reformi (PER) je srednjoročni strateški dokument koji Crna Gora priprema u okviru dijaloga o ekonomskom upravljanju (economic governance) sa Evropskom unijom. Isti program pripremaju i ostale zemlje sa statusom kandidata i potencijalnog kandidata za članstvo. Ovaj dokument predstavlja pripremu zemalja za eventualno učešće u Evropskom Semestru.

Crna Gora učestvuje u pripremi Programa ekonomskih reformi počev od 2015. godine.

Program ekonomskih reformi Crne Gore

Program ekonomskih reformi Crne Gore
-Program ekonomskih reformi Crne Gore 2024 - 2026. Materijal
-Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2023-2025. godina (za prvih šest mjeseci 2023. godine) Materijal
-Program ekonomskih reformi 2023 – 2025 Materijal
-Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2022-2024. godina (za prvih šest mjeseci 2022. godine) Materijal
-Program ekonomskih reformi Crne Gore 2022 – 2024 Materijal
-Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2021-2023. godina (za prvih šest mjeseci 2021. godine) Materijal
-Program ekonomskih reformi Crne Gore 2021 - 2023 Materijal
-Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2020-2022. (za prvih šest mjeseci 2020. godine) Materijal
-Program ekonomskih reformi Crne Gore 2020 - 2022 Materijal
-Izvještaj o realizaciji Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru 2019 - 2021. (za prvih šest mjeseci 2019. godine) Materijal
-Program ekonomskih reformi Crne Gore 2019 - 2021 Materijal
-Program ekonomskih reformi Crne Gore 2018 - 2020 Materijal
-Program ekonomskih reformi Crne Gore 2017 - 2019 Materijal
-Program ekonomskih reformi Crne Gore 2016 - 2018 Materijal
-Program ekonomskih reformi Crne Gore 2015 - 2017 Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?