Рекордан број регистрованих сеоских домаћинстава током 2021. године

Објављено: 30.12.2021. 11:57 Аутор: Министарство економског развоја

Министарство економског развоја је током 2021. године, кроз више мјера подршке у оквиру Јавног позива у области руралног туризма подстакло развој постојеће понуде, али и повећање броја регистрованих сеоских домаћинстава. Само током ове године регистровано је 70 нових, па их је на територији Црне Горе укупно 189. Туристима је доступна и ажурирана брошура у којој је садржана цјелокупна понуда регистрованих сеоских домаћинстава која ће им послужити као инспирација, али и извор информација приликом обиласка руралних подручја. Такође, допуњен је и објављен Мали приручних за сеоска домаћинства који нуди практичне савјете и смјернице за развој угоститељске дјелатности.

Цијенећи труд, идеје и спремност локалног становништва да раде на развоју руралног туризма, Министарство економског развоја је током 2021. године спроводило континуиране активности у циљу диверзификације туристичке понуде и подршке сеоским домаћинствима. Рурални туризам је препознат као све популарнији облик туризма, а аутентична искуства локалног становништва су веома занимљива туристима, поготово онима који теже здравом начину живота и желе да одмарају у природи, учествују у припремању традиционалних јела или раде уобичајене сеоске послове.

Регистрована сеоска домаћинства која нуде услуге смјештаја и припремања и служења хране се налазе у свим дјеловима Црне Горе, нуде разноврсне садржаје посебне понуде у којима се рефлектују подручне специфичности на специфичнсти краја у којима се налазе, затим разнолике атракције и активности у природи.

У овој врсти понуде, посебно се издвајају, већ традиционално познате винарије и призвођачи маслиновог уља и сира, али су све бројнија и домаћинства која нуде, релативно новију понуду, а која се односи првенствено на рекреацију и физичке активности, умјетничке програме, занатске активности, гастро садржаје итд.

Наша земља има огромне природне потенцијале, а разноликост у начину живота на малом простору, изражено гостопримство, аутентичне приче и богата гастрономска понуда су нешто по чему смо све више препознатљиви као дестинација. Ово је уједно и развојна шанса за рурална подручја уопште, јер ће их учинити привлачним мјестом за живот и спријечити миграцију становништва.

У том смислу, Министарство је у претходном периоду пружало пуну подршку свима који су одлучни у намјери да се баве овим видом туриситчке понуде, а представници Министарства су обишли знатан број сеоских домаћинтсва како би их подстакли на даљи развој ове дјелатности. Како је ова активност континурана, у плану је да се подршка сеоским домаћинствима настави и у наредном периоду у циљу јачања понуде.

mali vodič za seoska domaćinstva CG

У циљу што боље промоције понуде ажурирана је брошура у којој је представљена понуда свих сеоских домаћинстава на територији Црне Горе.  Такође, за оне који виде потенцијал у бављењу овим обликом туризма, објављен је и допуњени Мали приручник за сеоска домаћинства који нуди практичне савјете и смјернице за развој угоститељске дјелатности у сеоским домаћинствима.  Брошура и Приручник су доступни у електронској форми на следећем линку.  

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?