Саопштење о кадровским питањима са 22. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада Црне Горе је, на данас одржаној 22. сједници којом је предсједавао премијер мр Милојко Спајић, размотрила више кадровских питања. У том контексту, Влада је:

 1. донијела Рјешење о одређивању мр Гордане Тмушић-Радуловић за вршитељку дужности помоћнице директора Завода за школство,
 2. донијела Рјешење о разрјешењу чланице Координационог тијела за праћење и управљање политиком превенције и сузбијања неправилности у циљу заштите финансијских интереса Европске уније (AFCOS мрежа) Андријане Медојевић, и Рјешење о именовању Маје Јовић за нову чланицу,
 3. донијела Рјешење о разрјешењу чланова Одбора директора „Монте пут” д. о. о. Подгорица Душана Головића, Адиса Кучевића и Николе Милићевића,
 4. донијела Рјешење о именовању Петра Вујошевића, Александра Дожића и Дајане Братић за чланове Одбора директора „Монте пут” д. о. о. Подгорица,
 5. донијела Рјешење о одређивању Марка Вукашиновића за вршиоца дужности генералног директора Директората за међународну сарадњу, европске интеграције и ЕУ фондове у Министарству просвјете, науке и иновација,
 6. донијела Рјешење о разрјешењу чланова Бироа за оперативну координацију Николе Терзића и мр Владимира Булајића, и Рјешење о именовању нових чланова Бироа у саставу: мр Александар Радовић, мр Владимир Булајић и Сава Лакетић,
 7. донијела Рјешење о разрјешењу чланице Савјета Јавне установе Краљевско позориште Зетски дом Мирјане Медојевић,
 8. донијела Рјешење о именовању Стевана Вуковића за члана Савјета Јавне установе Краљевско позориште Зетски дом,
 9. утврдила предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе, сталног представника Црне Горе при Организацији за европску безбједност и сарадњу (OEBS) и специјализованим агенцијама Уједињених нација, на резидентној основи са сједиштем у Бечу, због престанка радног односа по сили закона Веселина Шуковића,
 10. утврдила предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Јапану, на нерезидентној основи, са сједиштем у Подгорици, због престанка радног односа по сили закона Веселина Шуковића,
 11. утврдила предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Новом Зеланду, на нерезидентној основи, са сједиштем у Подгорици, због престанка радног односа по сили закона Веселина Шуковића,
 12. утврдила Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Аустралији, на нерезидентној основи, са сједиштем у Подгорици, због престанка радног односа по сили закона Веселина Шуковића,
 13. дала сагласност да се мр Валентина Радуловић именује за извршну директорицу Научно-технолошког парка Црне Горе д.о.о Подгорица,
 14. донијела Рјешење о одређивању Енесе Хасангић Катане за вршитељку дужности генералне директорице Директората за државну управу у Министарству јавне управе,
 15. преложила Скупштини Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе АД да за чланове Одбора директора овог друштва именује: мр Предрага Дрецуна, др Нину Вујошевић, доц. др Мирјану Чизмовић, Владимира Вујовића и Валентину Бјелетић и
 16. донијела Рјешење о постављењу мр Предрага Бурића за генералног инспектора у Агенцији за националну безбједност.

22. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог закона о измјенама Закона о међународној и привременој заштити странаца Материјал Закључци
3.Предлог закона о потврђивању Међународног споразума о размјени података у сврхе провјере изјава о имовини Материјал Закључци
4.Предлог закона о потврђивању Споразума између Црне Горе и Републике Албаније о социјалном осигурању Материјал Закључци
5.Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о укидању насиља и узнемиравања број 190 Материјал Закључци
6.Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Црне Горе и Владе Великог Војводства Луксембург о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спрјечавању пореске евазије и избјегавања Материјал Закључци
7.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о специјалном додатку Материјал Закључци
8.Предлог одлуке о сазивању ванредне Скупштине акционара „Жељезничка инфраструктура Црне Горе“ АД Подгорица Материјал Закључци
9.Предлог одлуке о сазивању ванредне Скупштине акционара „Montecargo“ АД Подгорица Материјал Закључци
10.Предлог одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније с обзиром на војну подршку Исламске Републике Иран руској агресији на Украјину Материјал Закључци
11.Предлог одлуке о објављивању Споразума између Министарства просвјете, науке и иновација Црне Горе и Министарства просвјете Народне Републике Кине о међусобном признавању високообразовних исправа Материјал Закључци
12.Предлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању лука према значају - ОДГОЂЕНО Закључци
13.Предлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању лука према намјени - ОДГОЂЕНО Закључци
14.Предлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању лука према врсти поморског саобраћаја - ОДГОЂЕНО Закључци
15.Предлог акционог плана запошљавања за 2024. годину с Извјештајем о реализацији Акционог плана запошљавања за 2023. годину Материјал Закључци
16.Информација о програмима подршке Европске уније Црној Гори током 2023. године Материјал Закључци
17.Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде јул – децембар 2023. године Материјал Закључци
18.Информација о испуњавању неопходних услова за почетак комерцијалне употребе жичаре Котор – Ловћен Материјал Закључци
19.Информација о реализацији пројеката који се финансирају из средстава обезбијеђених по основу Оквирног уговора „Водоснабдијевање и отпадне воде у Црној Гори“ (Montenegro Water and Sanitation - SERAPIS 2005-0221) са Европском инвестиционом банком намијењених за сакупљање и пречишћавање отпадних вода и унапређење система водоснабдијевања, са предлогом прерасподјеле средстава Материјал Закључци
20.Информација о неопходности измирења дуга Црногорском Телекому АД Подгорица по основу пружања и коришћења услуга мобилне и фиксне телефоније Министарству унутрашњих послова – Управа полиције – ОДГОЂЕНО Закључци
21.Информација о закључивању Протокола о донацији између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске с Предлогом протокола Материјал Закључци
22.Информација о подршци Програму Social Impact Award (SIA) у 2024. години с Предлогом уговора о донацији Материјал Закључци
23.Извјештај о стању система заштите и спашавања у Црној Гори у 2023. години Материјал Закључци
24.Предлог за давање сагласности компанији „Luštica Development“ АД Тиват, да конституише заложно право - извршну вансудску хипотеку другог реда на дијелу имовине у својини ове компаније Материјал Закључци
25.Захтјев за давање сагласности за исплату накнада Радном тиму за праћење и имплементацију Програма стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем за 2024. годину у складу са чланом 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору („Службени лист ЦГ“, бр. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22 и 113/23) и чланом 8 Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад члана радног тијела или другог облика рада Материјал Закључци
26.Кадровска питања Закључци
26.1Предлог за одређивање вршитељке дужности помоћнице директора Завода за школство Материјал
26.2Предлог за разрјешење и именовање чланице Координационог тијела за праћење и управљање политиком превенције и сузбијања неправилности у циљу заштите финансијских интереса Европске уније (AFCOS мрежа) Материјал
26.3Предлог за разрјешење Одбора директора „Монте пут“ д. о. о. Подгорица Материјал
26.4Предлог за именовање Одбора директора „Монте пут“ д. о. о. Подгорица Материјал
26.5Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за међународну сарадњу, европске интеграције и ЕУ фондове у Министарству просвјете, науке и иновација Материјал
26.6Предлог за разрјешење два члана и именовање три члана Бироа за оперативну координацију Материјал
26.7Предлог за разрјешење чланице Савјета Јавне установе Краљевско позориште „Зетски дом“ Материјал
26.8Предлог за именовање члана Савјета Јавне установе Краљевско позориште „Зетски дом“ Материјал
26.9Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе, сталног представника Црне Горе при Организацији за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) и специјализованим агенцијама Уједињених нација, на резидентној основи са сједиштем у Бечу Материјал
26.10Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Јапану, на нерезидентној основи са сједиштем у Подгорици Материјал
26.11Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Новом Зеланду, на нерезидентној основи са сједиштем у Подгорици Материјал
26.12Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Аустралији, на нерезидентној основи са сједиштем у Подгорици Материјал
26.13Предлог за давање сагласности за именовање извршне директорице Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Црне Горе“ Материјал
26.14Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за државну управу у Министарству јавне управе Материјал
26.15Предлог за именовање чланова Одбора директора Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе АД Материјал
26.16Предлог за постављење генералног инспектора у Агенцији за националну безбједност Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
27.Предлог одлуке о измјени Одлуке о оснивању Националног одбора за безбједност цивилног ваздухопловства (без расправе) Материјал Закључци
28.Предлог одлуке о образовању Комисије за процјену ризика безбједности цивилног ваздухопловства (без расправе) Материјал Закључци
29.Информација о активностима на припреми учешћа Црне Горе на Свјетској изложби Expo 2025 Осака (без расправе) Материјал Закључци
30.Информација о потписивању Уговора о сарадњи Министарства економског развоја и Универзитета Црне Горе на организацији пројекта Бићу предузетник/ца и обука у области корпоративног управљања с Предлогом уговора (без расправе) Материјал Закључци
31.Информација о захтјеву корисника „Lighthouse of Montenegro“ за додатним продужењем периода реализације инвестиционог пројекта у оквиру Програмске линије за подстицај директних инвестиција за 2019. годину с Предлогом анекса II Уговора (без расправе) Материјал Закључци
32.Информација о уступању на управљање непокретности ЈУ Дом ученика и студената Цетиње, уписаном у Листу непокретности 451, КО Цетиње I (без расправе) Материјал Закључци
33.Извјештај о реализацији Програма подстицајних мјера у области туризма за 2023. годину (без расправе) Материјал Закључци
34.Извјештај о раду Савјета за ревизију за 2023. годину (без расправе) Материјал Закључци
35.Предлог за измјену Закључака Владе Црне Горе, број: 07-427/23-4088/2, од 8. септембра 2023. године, са сједнице од 5. септембра 2023. године (без расправе) Материјал Закључци
36.Предлог платформе за радну посјету министра одбране Драгана Краповића Републици Француској, 3. и 4. априла 2024. године (без расправе) Материјал Закључци
37.Предлог платформе за учешће министарке европских послова Маиде Горчевић на састанку министара европских послова у оквиру Процеса сарадње у Југоисточној Европи, који ће се одржати 27. марта 2024. године у Скопљу, Сјеверна Македонија(без расправе) Материјал Закључци
38.Предлог платформе за учешће министарке европских послова Маиде Горчевић на Финалној конференцији у оквиру IPA II Програма прекограничне сарадње Црна Гора - Косово 2014-2020, која ће се одржати 29. марта 2024. у Приштини, Република Косово (без расправе) Материјал Закључци
39.Предлог платформе за званичну посјету министра вањских послова др Филипа Ивановића Републици Словенији и учешће на министарском састанку C5, 25-28. март 2024. године (без расправе) Материјал Закључци
40.Предлог платформе за учешће делегације Владе Црне Горе коју предводи др Срђан Павићевић, потпредсједник Владе за рад, образовање, здравство и социјалну политику, Републици Италији, 25. - 27. март 2024. године (без расправе) Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
41.Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 39а став 4 Закона о социјалној и дјечјој заштити („Службени лист ЦГ“, бр. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 и 3/23), коју је поднијела Сенка Лазовић, из Никшића (без расправе) Материјал Закључци
42.Предлог програма рада Акредитационог тијела Црне Горе за 2024. годину (без расправе) Материјал Закључци
43.Предлог правилника о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног суда у Беранама (без расправе) Материјал Закључци
44.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Стручној служби Туристичке организације Тузи (без расправе) Материјал Закључци
45.Предлог одлуке о условима и начину остваривања права на варијабилни дио зараде запослених у „Агенцији за изградњу и развој Херцег Новог“ ДОО Херцег Нови (без расправе) Материјал Закључци
46.ИНТЕРНО
47.Предлог за давање сагласности за установљење права службености постављања кабловског вода у корист правног лица „TZ Energy“ д.о.о. Подгорица и то на на дијелу катастарске парцеле број 3054, у површини од 20 m², уписана у лист непокретности број 220, КО Вуксан Лекићи, Тузи и на дијелу катастарске парцеле број 3051/2 у површини од 16 m², уписана у лист непокретности број 221, КО Вуксан Лекићи, Тузи с Предлогом уговора о установљењу права службено Материјал Закључци
48.Предлог за давање сагласности за куповину сувласничког дијела катастарске парцеле број 1085/97, уписане у лист непокретности број 881, КО Радовићи, Општина Тиват, по праву прече куповине с Предлогом уговора о купопродаји непокретности по праву прече куповине (без расправе) Материјал Закључци
49.Предлог за давање сагласности на закључивање анекса Уговора о коришћењу шума и изградњи шумских саобраћајница број 01-311/23 УПИ 33/2 од 26.04.2023. године, закљученог са „Pelengić Trade“ д.о.о. из Бијелог Поља с Предлогом анекса (без расправе) Материјал Закључци
50.Предлог за давање сагласности ЈУ Ресурсни центар за слух и говор „др Перута Ивановић“, Котор за давање у закуп непокретности уписаних у листу непокретности број 184 КО Шкаљари I, општина Котор у својини Црне Горе (без расправе) Материјал Закључци
51.Предлог за давање сагласности за исплату новчане накнаде за рад у Савјету статистичког система - стручном и савјетодавном тијелу Управе за статистику (без расправе) Материјал Закључци
52.Питања и предлози
52.1Информација о потреби формирања Савјета за права лица са инвалидитетом Материјал Закључци
52.2Предлог одлуке о образовању Комисије за спровођење аукције за додјелу емисионих кредита Материјал Закључци
52.3Информација у вези са захтјевом „Туристички центар Дурмитор“ ДОО Жабљак за обезбјеђење финансијских средстава неопходних за редовно пословање Друштва Материјал Закључци
52.4Информација у вези са захтјевом „Скијалишта Црне Горе” ДОО Мојковац за обезбјеђење финансијских средстава неопходних за редовно пословање Друштва Материјал Закључци
52.5ИНТЕРНО
52.6Информација о статусу Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ АД Игало, са оцјеном стања и предлогом мјера Материјал Закључци
52.7Предлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о привременим мјерама за ограничавање цијена производа од посебног значаја за живот и здравље људи и листи производа Материјал Закључци
52.8Информација о уступању на трајно коришћење опреме Секретаријату Судског савјета Материјал Закључци
52.9Информација у вези потребе добијања сагласности за одобравање исплате варијабилног дијела зараде за мјесец март 2024. године Материјал Закључци
53.На увид
53.1Извјештај са учешћа црногорске делегације на XXI састанку Парламентарног одбора Европске уније и Црне Горе за стабилизацију и придруживање (ПОСП), од 12. до 14. марта 2024. године, у Стразбуру Материјал
53.2Извјештај о учешћу министра просторног планирања, урбанизма и државне имовине, Јанка Одовића, на Глобалном форуму о зградама и клими, 7-8. март 2024. године, Париз, Француска Материјал
53.3Извјештај о учешћу министра туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера, Владимира Мартиновића на Берзи конгресног туризма „Conventa 2024“, у Љубљани и 45. Међународном сајму туризма 2024. у Београду, 19-24. фебруара 2024. године Материјал
53.4Извјештај о званичној посјети министарке рада и социјалног старања, Наиде Нишић, Министарству рада и социјалног старања Савезне Републике Њемачке, 6-9. март 2024. године, Берлин, Савезна Република Њемачка Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?