Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 22. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 21.03.2024. 12:12 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 22. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o određivanju mr Gordane Tmušić-Radulović za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Zavoda za školstvo,
 2. donijela Rješenje o razrješenju članice Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (AFCOS mreža) Andrijane Medojević, i Rješenje o imenovanju Maje Jović za novu članicu,
 3. donijela Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora „Monte put” d. o. o. Podgorica Dušana Golovića, Adisa Kučevića i Nikole Milićevića,
 4. donijela Rješenje o imenovanju Petra Vujoševića, Aleksandra Dožića i Dajane Bratić za članove Odbora direktora „Monte put” d. o. o. Podgorica,
 5. donijela Rješenje o određivanju Marka Vukašinovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija,
 6. donijela Rješenje o razrješenju članova Biroa za operativnu koordinaciju Nikole Terzića i mr Vladimira Bulajića, i Rješenje o imenovanju novih članova Biroa u sastavu: mr Aleksandar Radović, mr Vladimir Bulajić i Sava Laketić,
 7. donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom Mirjane Medojević,
 8. donijela Rješenje o imenovanju Stevana Vukovića za člana Savjeta Javne ustanove Kraljevsko pozorište Zetski dom,
 9. utvrdila predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore, stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Beču, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona Veselina Šukovića,
 10. utvrdila predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Japanu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona Veselina Šukovića,
 11. utvrdila predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Novom Zelandu, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona Veselina Šukovića,
 12. utvrdila Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Australiji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Podgorici, zbog prestanka radnog odnosa po sili zakona Veselina Šukovića,
 13. dala saglasnost da se mr Valentina Radulović imenuje za izvršnu direktoricu Naučno-tehnološkog parka Crne Gore d.o.o Podgorica,
 14. donijela Rješenje o određivanju Enese Hasangić Katane za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave,
 15. preložila Skupštini Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD da za članove Odbora direktora ovog društva imenuje: mr Predraga Drecuna, dr Ninu Vujošević, doc. dr Mirjanu Čizmović, Vladimira Vujovića i Valentinu Bjeletić i
 16. donijela Rješenje o postavljenju mr Predraga Burića za generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

22. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Albanije o socijalnom osiguranju Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190 Materijal Zaključci
6.Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Montecargo“ AD Podgorica Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na vojnu podršku Islamske Republike Iran ruskoj agresiji na Ukrajinu Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Ministarstva prosvjete Narodne Republike Kine o međusobnom priznavanju visokoobrazovnih isprava Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju luka prema značaju - ODGOĐENO Zaključci
13.Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju luka prema namjeni - ODGOĐENO Zaključci
14.Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja - ODGOĐENO Zaključci
15.Predlog akcionog plana zapošljavanja za 2024. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja za 2023. godinu Materijal Zaključci
16.Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori tokom 2023. godine Materijal Zaključci
17.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede jul – decembar 2023. godine Materijal Zaključci
18.Informacija o ispunjavanju neophodnih uslova za početak komercijalne upotrebe žičare Kotor – Lovćen Materijal Zaključci
19.Informacija o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava obezbijeđenih po osnovu Okvirnog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (Montenegro Water and Sanitation - SERAPIS 2005-0221) sa Evropskom investicionom bankom namijenjenih za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i unapređenje sistema vodosnabdijevanja, sa predlogom preraspodjele sredstava Materijal Zaključci
20.Informacija o neophodnosti izmirenja duga Crnogorskom Telekomu AD Podgorica po osnovu pružanja i korišćenja usluga mobilne i fiksne telefonije Ministarstvu unutrašnjih poslova – Uprava policije – ODGOĐENO Zaključci
21.Informacija o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske s Predlogom protokola Materijal Zaključci
22.Informacija o podršci Programu Social Impact Award (SIA) u 2024. godini s Predlogom ugovora o donaciji Materijal Zaključci
23.Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2023. godini Materijal Zaključci
24.Predlog za davanje saglasnosti kompaniji „Luštica Development“ AD Tivat, da konstituiše založno pravo - izvršnu vansudsku hipoteku drugog reda na dijelu imovine u svojini ove kompanije Materijal Zaključci
25.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknada Radnom timu za praćenje i implementaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2024. godinu u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22 i 113/23) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada Materijal Zaključci
26.Kadrovska pitanja Zaključci
26.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Zavoda za školstvo Materijal
26.2Predlog za razrješenje i imenovanje članice Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (AFCOS mreža) Materijal
26.3Predlog za razrješenje Odbora direktora „Monte put“ d. o. o. Podgorica Materijal
26.4Predlog za imenovanje Odbora direktora „Monte put“ d. o. o. Podgorica Materijal
26.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija Materijal
26.6Predlog za razrješenje dva člana i imenovanje tri člana Biroa za operativnu koordinaciju Materijal
26.7Predlog za razrješenje članice Savjeta Javne ustanove Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Materijal
26.8Predlog za imenovanje člana Savjeta Javne ustanove Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Materijal
26.9Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore, stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Beču Materijal
26.10Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Japanu, na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Podgorici Materijal
26.11Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Novom Zelandu, na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Podgorici Materijal
26.12Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Australiji, na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Podgorici Materijal
26.13Predlog za davanje saglasnosti za imenovanje izvršne direktorice Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ Materijal
26.14Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave Materijal
26.15Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD Materijal
26.16Predlog za postavljenje generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27.Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Predlog odluke o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Informacija o aktivnostima na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Informacija o potpisivanju Ugovora o saradnji Ministarstva ekonomskog razvoja i Univerziteta Crne Gore na organizaciji projekta Biću preduzetnik/ca i obuka u oblasti korporativnog upravljanja s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Informacija o zahtjevu korisnika „Lighthouse of Montenegro“ za dodatnim produženjem perioda realizacije investicionog projekta u okviru Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019. godinu s Predlogom aneksa II Ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Informacija o ustupanju na upravljanje nepokretnosti JU Dom učenika i studenata Cetinje, upisanom u Listu nepokretnosti 451, KO Cetinje I (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Izvještaj o radu Savjeta za reviziju za 2023. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-427/23-4088/2, od 8. septembra 2023. godine, sa sjednice od 5. septembra 2023. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Predlog platforme za radnu posjetu ministra odbrane Dragana Krapovića Republici Francuskoj, 3. i 4. aprila 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog platforme za učešće ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na sastanku ministara evropskih poslova u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, koji će se održati 27. marta 2024. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija(bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog platforme za učešće ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na Finalnoj konferenciji u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2014-2020, koja će se održati 29. marta 2024. u Prištini, Republika Kosovo (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića Republici Sloveniji i učešće na ministarskom sastanku C5, 25-28. mart 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
40.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi dr Srđan Pavićević, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku, Republici Italiji, 25. - 27. mart 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
41.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 39a stav 4 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 3/23), koju je podnijela Senka Lazović, iz Nikšića (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog programa rada Akreditacionog tijela Crne Gore za 2024. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Beranama (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Stručnoj službi Turističke organizacije Tuzi (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade zaposlenih u „Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ DOO Herceg Novi (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.INTERNO
47.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti postavljanja kablovskog voda u korist pravnog lica „TZ Energy“ d.o.o. Podgorica i to na na dijelu katastarske parcele broj 3054, u površini od 20 m², upisana u list nepokretnosti broj 220, KO Vuksan Lekići, Tuzi i na dijelu katastarske parcele broj 3051/2 u površini od 16 m², upisana u list nepokretnosti broj 221, KO Vuksan Lekići, Tuzi s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službeno Materijal Zaključci
48.Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu suvlasničkog dijela katastarske parcele broj 1085/97, upisane u list nepokretnosti broj 881, KO Radovići, Opština Tivat, po pravu preče kupovine s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti po pravu preče kupovine (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Predlog za davanje saglasnosti na zaključivanje aneksa Ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica broj 01-311/23 UPI 33/2 od 26.04.2023. godine, zaključenog sa „Pelengić Trade“ d.o.o. iz Bijelog Polja s Predlogom aneksa (bez rasprave) Materijal Zaključci
50.Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor „dr Peruta Ivanović“, Kotor za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
51.Predlog za davanje saglasnosti za isplatu novčane naknade za rad u Savjetu statističkog sistema - stručnom i savjetodavnom tijelu Uprave za statistiku (bez rasprave) Materijal Zaključci
52.Pitanja i predlozi
52.1Informacija o potrebi formiranja Savjeta za prava lica sa invaliditetom Materijal Zaključci
52.2Predlog odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita Materijal Zaključci
52.3Informacija u vezi sa zahtjevom „Turistički centar Durmitor“ DOO Žabljak za obezbjeđenje finansijskih sredstava neophodnih za redovno poslovanje Društva Materijal Zaključci
52.4Informacija u vezi sa zahtjevom „Skijališta Crne Gore” DOO Mojkovac za obezbjeđenje finansijskih sredstava neophodnih za redovno poslovanje Društva Materijal Zaključci
52.5INTERNO
52.6Informacija o statusu Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo, sa ocjenom stanja i predlogom mjera Materijal Zaključci
52.7Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda Materijal Zaključci
52.8Informacija o ustupanju na trajno korišćenje opreme Sekretarijatu Sudskog savjeta Materijal Zaključci
52.9Informacija u vezi potrebe dobijanja saglasnosti za odobravanje isplate varijabilnog dijela zarade za mjesec mart 2024. godine Materijal Zaključci
53.Na uvid
53.1Izvještaj sa učešća crnogorske delegacije na XXI sastanku Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), od 12. do 14. marta 2024. godine, u Strazburu Materijal
53.2Izvještaj o učešću ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janka Odovića, na Globalnom forumu o zgradama i klimi, 7-8. mart 2024. godine, Pariz, Francuska Materijal
53.3Izvještaj o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića na Berzi kongresnog turizma „Conventa 2024“, u Ljubljani i 45. Međunarodnom sajmu turizma 2024. u Beogradu, 19-24. februara 2024. godine Materijal
53.4Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministarke rada i socijalnog staranja, Naide Nišić, Ministarstvu rada i socijalnog staranja Savezne Republike Njemačke, 6-9. mart 2024. godine, Berlin, Savezna Republika Njemačka Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?