Саопштење о кадровским питањима са 43. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада Црне Горе је, на данас одржаној 43. сједници којом је предсједавао премијер др Дритан Абазовић, размотрила више кадровских питања. У том контексту, Влада је:

 1. донијела Рјешење о именовању Милице Никочевић за чланицу Управног одбора Фонда за обештећење,
 2. донијела Рјешење о постављењу Добриле Влаховић за генералну директорицу Директората за културну баштину у Министарству културе и медија,
 3. донијела Рјешење о именовању Елвисе Шаботић за чланицу Савјета Јавне установе Центар за очување и развој културе мањина Црне Горе,
 4. донијела Рјешење о постављењу Мирослава Машића за генералног директора Директората за путну инфраструктуру у Министарству капиталних инвестиција,
 5. донијела Рјешење о именовању Марије Ковачевић, мр Милене Шћекић, Милана Радуловића, Анта Станишића и Данијеле Поповић за чланове Скупштине Института за стандардизацију Црне Горе,
 6. донијела Рјешење о разрјешењу седам чланова Скупштине Института за стандардизацију Црне Горе Иване Вукашиновић, Горана Горашевића, Александра Анђића, Андријане Ракочевић, Дејана Маруновића, Анта Станишића и Милене Војиновић Шошкић,
 7. донијела Рјешење о разрјешењу чланице Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва Иве Гудељ,
 8. донијела Рјешење о именовању Љубице Кнежевић за чланицу Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва,
 9. донијела Рјешење о престанку вршења дужности в.д. помоћнице директора Управе за људске ресурсе мр Маријане Радуловић Недовић,
 10. донијела Рјешење о постављењу мр Маријане Радуловић Недовић за помоћницу директора Управе за људске ресурсе,
 11. донијела Рјешење о престанку вршења дужности в.д. генералног директора Директората за плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Владислава Бојовића,
 12. донијела Рјешење о одређивању Владислава Бојовића за вршиоца дужности генералног директора Директората за плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде,
 13. донијела Рјешење о престанку вршења дужности в.д. генералног директора Директората за међународно правне послове у Министарству вањских послова Вука Ракочевића,
 14. донијела Рјешење о престанку вршења дужности в.д. генералног директора Директората за економску и културну дипломатију у Министарству вањских послова Дејана Вуковића,
 15. донијела Рјешење о одређивању Дејана Вуковића за вршиоца дужности генералног директора Директората за економску и културну дипломатију у Министарству вањских послова,
 16. донијела Рјешење о престанку вршења дужности в.д. генералне директорице Директората за Европску унију у Министарству вањских послова Снежане Радовић,
 17. донијела Рјешење о одређивању Снежане Радовић за вршитељку дужности генералне директорице Директората за Европску унију у Министарству вањских послова,
 18. предложила Скупштини акционара АД „Марина“ Бар да за чланове Одбора директора изабере Муамера Рашчића, Даниелу Ђуровић, Небојшу Барјактаровића и Милорада Лековића,
 19. одредила Дина Тутунџића за пуномоћника - представника државног капитала на на VIII ванредној Скупштини акционара „Марина“ АД Бар,
 20. донијела Рјешење о именовању Јелене Петровић за замјеницу шефице Кабинета предсједника Владе,
 21. донијела Рјешење о именовању Ане Вујошевић за директорицу Управе за инспекцијске послове и
 22. донијела Рјешење о постављењу Мирсада Ћатовића за генералног директора Директората за инспекцијске послове у Министарству капиталних инвестиција.

43. сједница Владе Цне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Информација о потреби рјешавања питања безбједности у судству и Државном тужилаштву Материјал Закључци
1.1Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог програма приступања Црне Горе Европској унији 2023 – 2024. године Материјал Закључци
3.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама Материјал Закључци
4.Предлог уредбе о измјенама и допуни Уредбе о начину планирања и спровођења централизованих јавних набавки Материјал Закључци
5.Предлог уредбе о допунама Уредбе о процјени вриједности и утврђивању накнаде за одузету имовину Материјал Закључци
6.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Координационог тијела за вршење надзора над спровођењем Одлуке о одобравању привремене заштите лицима из Украјине Материјал Закључци
7.Предлог одлуке о додјели Уговора о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса за период 1.1. – 31. 12. 2023. године с Предлогом уговора Материјал Закључци
8.Предлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о висини, начину и условима плаћања накнада за коришћење државих путева Материјал Закључци
9.Предлог одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији општине Бар Материјал Закључци
10.Предлог одлуке о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Колашин Центар - Измјене и допуне“, општина Колашин и Предлог одлуке о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Колашин Центар - Измјене и допуне“, општина Колашин и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Материјал Закључци
11.Предлог одлуке о изради Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Индустријска зона комбината алуминијума Подгорица“ у Главном граду - Подгорица и Предлог одлуке о одређивању руководиоца израде Измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана „Индустријска зона комбината алуминијума Подгорица“ у Главном граду – Подгорица и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана Материјал Закључци
12.Предлог плана давања концесија за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију минералних сировина за 2023. годину са Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
13.Предлог стратегије развоја Управе полиције за период 2023-2026. године са Предлогом акционог плана за 2023. годину Материјал Закључци
14.Завршни извјештај о реализацији Акционог плана за имплементацију Стратегије одбране Црне Горе 2019-2022 са прегледом за 2022. годину Материјал Закључци
15.Информација о Предлогу споразума о садржају URBACT IV програма за период 2021-2027 с Предлогом споразума Материјал Закључци
16.Информација о уступању на привремено управљање и коришћење без накнаде пословног објекта „Кућа маслина“ који се налази на катастарској парцели бр. 1075/2, број зграде 1, спратност С+П+П1, у својини државе Црне Горе са установљеним правом располагања у корист Владе Црне Горе у обиму права 1/1, уписане у Листу непокретности број 982, КО Стари Бар, Општини Бар с Предлогом уговора Материјал Закључци
17.Информација о реализацији „Програма унапређења црногорског образовања Црна Гора - Европска инвестициона банка“ и неопходности обезбјеђивања додатних средстава за успјешну реализацију Програма Материјал Закључци
18.Извјештај о раду и стању у управним областима из надлежности Министарства просвјете у 2022. години с Извјештајем о раду Завода за школство за 2022. годину Материјал Закључци
19.Предлог колективног уговора о измјенама Колективног уговора Јавне установе Специјалистичка ветеринарска лабораторија Материјал Закључци
20.Кадровска питања Закључци
20.1Предлог за именовање чланице Управног одбора Фонда за обештећење Материјал
20.2Предлог за постављење генералне директорице Директората за културну баштину у Министарству културе и медија Материјал
20.3Предлог за именовање чланице Савјета Јавне установе Центар за очување и развој културе мањина Црне Горе Материјал
20.4Предлог за постављење генералног директора Директората за путну инфраструктуру у Министарству капиталних инвестиција Материјал
20.5Предлог за именовање пет чланова Скупштине Института за стандардизацију Црне Горе Материјал
20.6Предлог за разрјешење седам чланова Скупштине Института за стандардизацију Црне Горе Материјал
20.7Предлог за разрјешење чланице Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва Материјал
20.8Предлог за именовање чланице Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад за општине Котор, Тиват и Будва Материјал
20.9Предлог за престанак вршења дужности в.д. помоћнице директора Управе за људске ресурсе Материјал
20.10Предлог за постављење помоћнице директора Управе за људске ресурсе Материјал
20.11Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералног директора Директората за плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Материјал
20.12Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Материјал
20.13Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералног директора Директората за међународно правне послове у Министарству вањских послова Материјал
20.14Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералног директора Директората за економску и културну дипломатију у Министарству вањских послова Материјал
20.15Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за економску и културну дипломатију у Министарству вањских послова Материјал
20.16Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералне директорице Директората за Европску унију у Министарству вањских послова Материјал
20.17Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за Европску унију у Министарству вањских послова Материјал
20.18Предлог за избор чланова Одбора директора „Марина“ АД Бар Материјал
20.19Предлог за одређивање пуномоћника - представника државног капитала на на VIII ванредној Скупштини акционара „Марина“ АД Бар Материјал
20.20Предлог за именовање замјенице шефице Кабинета предсједника Владе Материјал
20.21Предлог за именовање директорице Управе за инспекцијске послове Материјал
20.22Предлог за постављење генералног директора Директората за инспекцијске послове у Министарству капиталних инвестиција Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
21.Предлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности ради реализације пројекта „Реконструкција малих хидроелектрана - МХЕ ријека Мушовића – Колашин“, Општина Колашин (без расправе) Материјал Закључци
22.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за реконструкцију регионалног пута Р-3 Пљевља - Метаљка, 1 фаза: дионица Пљевља - Крће (Баљеновац) (без расправе) Материјал Закључци
23.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Рожаје за отуђење непокретности (без расправе) Материјал Закључци
24.Предлог одлуке о именовању ревизора за ревизију финансијских извјештаја Поште Црне Горе АД Подгорица за 2022. годину (без расправе) Материјал Закључци
25.Предлог XXXVI кварталног извјештаја о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију, за период октобар-децембар 2022. године (без расправе) Материјал Закључци
26.Предлог XVIII полугодишњег извјештаја о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију, за период јул-децембар 2022. године (без расправе) Материјал Закључци
27.Предлог акционог плана за имплементацију препорука Државне ревизорске институције (без расправе) Материјал Закључци
28.Предлог урбанистичко техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву „TM INVEST“ д.о.о. из Подгорице, а у складу са чланом 218ц Закона о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 и 86/22) - ОДГОЂЕНО ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ДНЕВНОГ РЕДА
29.Предлог урбанистичко техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву "IRON INVESTMENTS AND ADVISORY" Д.О.О Подгорица, а у складу са чланом 218ц Закона о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 и 86/22) - ОДГОЂЕНО ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ДНЕВНОГ РЕДА
30.Предлог урбанистичко техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву „TM INVEST“ д.о.о. из Подгорице, а у складу са чланом 218ц Закона о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 и 86/22) - ОДГОЂЕНО ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ДНЕВНОГ РЕДА
31.Предлог урбанистичко техничких услова за израду техничке документације за изградњу објекта за производњу електричне енергије из обновљивих ресурса - соларне електране, по захтјеву „SOLAR POWER“ Д.О.О, Подгорица, а у складу са чланом 218ц Закона о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист ЦГ“, бр. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 и 86/22) - ОДГОЂЕНО ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ДНЕВНОГ РЕДА
32.Информација о подршци Програму Social Impact Award (SIA) у 2023. години с Предлогом уговора о донацији (без расправе) Материјал Закључци
33.Информација о повећању буџета за 2023. годину Управи за игре на срећу (без расправе) Материјал Закључци
34.Информација о потписивању Нота о приступању Владе Црне Горе меморандумима о разумијевању у вези са пружањем подршке земље домаћина за извршење НАТО операција, вјежби и сличних војних активности са Предлогом нота о приступању (без расправе) Материјал Закључци
35.Информација о уступању на трајно коришћење опреме Секретаријату Судског савјета (без расправе) Материјал Закључци
36.Извјештај о раду Управног одбора Института за љекове и медицинска средства (CinMED) за 2022. годину (без расправе) Материјал Закључци
37.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал Закључци
38.Предлог платформе за радну посјету делегације Владе Црне Горе коју предводи министар правде Марко Ковач Републици Србији, 3-4. март 2023. године, Београд, Република Србија (без расправе) Материјал Закључци
39.Предлог платформе за радну посјету делегације Владе Црне Горе коју предводи министар људских и мањинских права Фатмир Гјека Републици Бугарској, 9-11. март 2023. године, Софија, Република Бугарска (без расправе) Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
40.Предлог одлуке о именовању независног ревизора Инвестиционо - развојног фонда Црне Горе А.Д. за пословну 2022. годину (без расправе) Материјал Закључци
41.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Јавној установи „Спортска дворана“ Тиват (без расправе) Материјал Закључци
42.Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у ДОО „Паркинг сервис“ Беране (без расправе) Материјал Закључци
43.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Јавној установи „Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране (без расправе) Материјал Закључци
44.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Туристичкој организацији Главног града Подгорица (без расправе) Материјал Закључци
45.Предлог програма рада и Финансијског плана Д.О.О. „Центар за екотоксиколошка испитивања“ - Подгорица за 2023. годину (без расправе) Материјал Закључци
46.Предлог за давање сагласности за утврђивање накнаде предсједнику, потпредсједнику, члановима и секретару Савјета статистичког система (без расправе) Материјал Закључци
47.Предлог за давање сагласности за установљење права службености на непокретности у својини Црне Горе у корист правног лица „Црногорски електродистрибутивни систем“ д.о.о. Подгорица и то на дијелу катастарске парцеле број 502, у површини од 6 m², уписане у лист непокретности број 239, КО Мирац, општина Котор с Предлогом уговора (без расправе) Материјал Закључци
48.Предлог за давање сагласности Универзитету Црне Горе за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 974 КО Подгорица I, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал Закључци
49.Питања и предлози
49.1Информација о закључивању меморандума о сарадњи између Министарства финансија Црне Горе и Јавног стипендијског, развојног, инвалидског и алиментационог фонда Републике Словеније с Предлогом меморандума Материјал Закључци
49.2Предлог одлуке о измјени Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја Материјал Закључци
Напомена:Влада је одгодила одлучивање о тачкама 28, 29, 30. и 31. приликом утврђивања дневног реда.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?